• banner 2 980 250 bpx
  • banner 1 980 250 bpx
  • banner 5 980 250 bpx

Laatste nieuws

Lijnen over fusieplannen Bpost-Post NL: “Geen politieke inmenging uit België”

Vanmiddag debatteerde de Kamer over de fusieplannen tussen Bpost en PostNL. Open Vld Kamerlid Nele Lijnen: “Beide postbedrijven zijn complementair en samen kunnen ze 3.200 bijkomende jobs creëren. Dit is een perfect huwelijk dat we alle kansen moeten geven.” Ze roept de Nederlandse overheid dus op zich niet te moeien in dit dossier, net zo min de Belgische staat dit doet.

Het Belgisch postbedrijf Bpost heeft zijn oog laten vallen op een samenwerking met het Nederlandse Post NL. “Dat is niet verwonderlijk”, meent Open Vld Kamerlid Nele Lijnen. “Bpost is de laatste jaren uitgegroeid tot één van de meest performante postbedrijven van Europa. Dat is in de eerste plaats te danken aan de 26.000 medewerkers en aan de toekomstgerichte strategie van het management en de raad van bestuur.”

De uitdaging bestaat er voor bpost in om die positieve dynamiek aan de gang te houden. Lijnen: “Bpost opereert in een sector die steeds internationaler en digitaler wordt met een shift van traditionele postactiviteiten naar de levering van pakketten. In dat opzicht is het samengaan met Post NL een logische stap. Dat bedrijf is perfect complementair met Bpost, onder meer door haar sterke positie op de pakjesmarkt.” De twee postbedrijven samen zouden qua omzet de vierde in Europa zijn. Qua winstgevendheid de derde.

Lees meer...

Nele Lijnen opent debat over basisinkomen in parlement

Open Vld Kamerlid Nele Lijnen vraagt in een resolutie aan het Planbureau om de kost en impact na te rekenen van het invoeren van een basisinkomen in België. Ze pleit op Europees niveau voor een wetenschappelijk proefproject. “Overal in Europa leeft het debat over de zin en onzin van een universeel en onvoorwaardelijk basisinkomen. Met deze resolutie wil ik de discussie openen in ons parlement en land.”

Het klinkt misschien gek: elke burger ontvangt van de overheid maandelijks en onvoorwaardelijk een som geld om in de basisbehoeften te voorzien. “Nochtans groeit het aantal voorstanders van zo’n basisinkomen dag na dag, zowel ter linker- als rechterzijde”, stelt Kamerlid Nele Lijnen vast.

“Het basisinkomen biedt mensen meer financiële zekerheid en daardoor ook minder stress en meer vrijheid. Iedereen kan zonder zorgen doen wat hij of zij wil: werken, ondernemen, zorgen voor familieleden, studeren… Uit studies van onder meer de OESO blijkt dat mensen allerminst voor de hangmat kiezen. Er zouden ook positieve effecten zijn op het welzijn en de armoedecijfers”, aldus het liberale Kamerlid.

Het basisinkomen biedt ook een alternatief voor het huidige systeem van sociale zekerheid, een mastodont met een veelheid aan dure administraties en ingewikkelde regeltjes. “Zeker nu we ons in een tijdsgewricht bevinden waarin verschillende evoluties het huidige systeem zwaar onder druk zetten: denk aan de vergrijzing, automatisering en flexibilisering van arbeid, globalisering, een groeiende kloof tussen hoog- en laagopgeleiden…”

Lees meer...

Er zijn best veel argumenten te bedenken om een basisinkomen in te voeren

Volksvertegenwoordiger Nele Lijnen (Open Vld) heeft in de Kamer een voortel van resolutie ingediend waarin ze vraagt dat het Planbureau een studie zou doen naar de financiële implicaties van de invoering van een basisinkomen voor alle Belgen.

Neen, een basisinkomen – te verstaan als een inkomen dat elke Belg van de overheid krijgt zonder dat men daarvoor ook maar enige tegenprestatie moet leveren – is niet voor morgen. Maar met haar voorstel van resolutie heeft Nele Lijnen het wel formeel op de politieke agenda geplaatst. Dat is zinvol, omdat er in zowat alle Europese landen wordt nagedacht over zin en onzin van een basisinkomen.

Lees meer...

“Planbureau moet kost van basisinkomen berekenen”

Met een resolutie zet Kamerlid Nele Lijnen (Open Vld) het voorstel van een basisinkomen voor elke Belg op de politieke agenda. “Ik vraag dat het Planbureau de kost en impact van de invoering van een basisinkomen in België narekent. Overal in Europa leeft het debat hierover en ons land kan niet achterblijven”, zegt Nele Lijnen. “Drie zaken moeten worden uitgeklaard: hoe hoog moet dat basisinkomen zijn? Hoe koppelen we dit aan een eerlijke fiscaliteit? En welke taken moet de overheid nog opnemen, en welke moet ze afstoten?”

Toen ondernemer Roland Duchâtelet en Nele Lijnen bijna 20 jaar geleden met hun partij Vivant een tax shift (verschuiving van belastingen op arbeid naar belastingen op consumptie) en een basisinkomen voor iedere Belg bepleitten, verklaarde nagenoeg iedereen het duo gek. Het eerste is ondertussen een feit, en over het basisinkomen woedt de discussie in zowat heel Europa, aan de linker- en de rechterzijde.

Lees meer...