• banner 2 980 250 bpx
  • banner 1 980 250 bpx
  • banner 5 980 250 bpx

Laatste nieuws

“Voor 21 miljoen euro schade door fipronil”

BRUSSEL De schade die het bloedluisbestrijdingsmiddel fipronil - dat deze zomer in eieren en kippen terechtkwam - loopt op tot 21 miljoen euro. Dat zegt minister van Landbouw Ducarme (MR) in een antwoord op een vraag van Kamerlid Nele Lijnen (Open Vld).

Lees meer...

Lijnen: “NMBS verdient meer autonomie en minder bemoeienis”

De nieuwe ceo van de NMBS Sophie Dutordoir presenteerde gisteren haar visie op het spoorbedrijf in de Kamer. Open Vld Kamerlid Nele Lijnen ondervroeg vanmiddag bevoegd minister Bellot over de modernisering van het spoorbedrijf. “Dutordoir vroeg geen extra geld, maar wel meer autonomie. Die moeten we haar geven. Zodat de NMBS een modern en efficiënt spoorbedrijf kan worden ten dienste van de reiziger.”

Lees meer...

Ook Nederland wil trein Hamont-Weert

Hamont-Achel - Als het van de gloednieuwe Nederlandse regering afhangt, rijden er binnen afzienbare tijd opnieuw passagierstreinen tussen Hamont en het Nederlandse Weert. In het regeerakkoord dat het kabinet Rutte III gisteren voorstelde, is de reactivering van het stukje IJzeren Rijn expliciet opgenomen. “In aansluiting op de Belgische investering op de lijn Antwerpen-Hamont wordt het aansluitende traject Hamont-Weert, met cofinanciering van regionale overheden, gereactiveerd voor personentreinen.” Die korte maar erg duidelijke zinsnede uit het nieuwe Nederlandse regeerakkoord doet de harten in Noord-Limburg sneller slaan. Al jaren ijveren politici aan beide kanten van de grens voor de heropening van een deel van het oude IJzeren Rijn-tracé tussen de Belgische grens in Hamont en het Nederlandse Weert.

Lees meer...

Meerderheidspartijen mikken op gegarandeerde dienstverlening tegen begin 2018

Brussel-Begin 2018 moet er op het spoor een gegarandeerde dienstverlening zijn. Wie wil staken moet dat drie dagen op voorhand laten weten, zodat de NMBS kan bekijken welke treinen kunnen rijden. Een dag voor de staking moet de reiziger worden geïnformeerd.

Lees meer...

Wetgevende initiatieven inzake democratie / overheid

Een directe lijn tussen de burger en het wetgevend en uitvoerend stelsel is er al lang niet meer. In de VSA zijn ze al volop vertrouwd met het principe van de directe democratie, in België staat het systeem nog in z’n kinderschoenen. Wij hangen nog vast aan hoe het vroeger, ten tijde van de invoering van het algemeen stemrecht, eind 19e eeuw, was.

Toen behoorde men tot deze of gene ideologie (de christelijke, socialistische of liberale) maar tegenwoordig denken mensen niet meer zo verzuild. De samenleving zit anders ineen, het denken en doen van haar burgers ook. Nog zo’n voorbijgestreefd idee is dat van de stemplicht. In een kiessysteem dat de burgers de vrijheid laat al dan niet te gaan stemmen, moeten partijen en politici veel meer moeite doen om de kiezers te overtuigen om naar de stembus te gaan. Het zou de legitimiteit van de volksvertegenwoordigende instellingen alleszins ten goede komen. Daarom… schaf de opkomstplicht gewoon af. De directe democratie en alles wat met een efficiëntere overheid te maken heeft, houdt me bezig. Onderstaand vindt u de initiatieven die ik daarover genomen heb:

Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde campagnevormen bij de federale verkiezingen

Voorstel van resolutie om de filosofische, religieuze en ideologische neutraliteit van de werkvloer wettelijk beter te beschermen

Wetsvoorstel ter ondersteuning van de samenwerkingsverbanden tussen OCMW's bij de preventie en bestrijding van sociale fraude

Sociale confliten en de daarmee gepaard gaande stakingen brengen de continuïteit van een openbare dienst vaak in het gedrang. In het onderstaande wetsvoorstel pleit ik voor de waarborg van een minimale dienstverlening.

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, wat betreft de gewaarborgde minimumdienstverlening

Jongeren verdienen inspraak in de thema's die hen aanbelangen. Hiervoor zijn er al tal van initiatieven opgericht, zoals de jeugdraad. Toch geloof ik in een nog sterkere participatie van jongeren aan het democratisch beslissingsproces. Om dit te verwezelijken stelde ik een wetsvoorstel op dat het mogelijk maakt om stemrecht te verlenen aan jongeren vanaf 16 jaar:

Wetsvoorstel tot het verlenen van stemrecht aan jongeren vanaf zestien jaar

Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde campagnevormen bij de federale verkiezingen

Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat de stemplicht betreft

Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de structuur van de NMBS Groep

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat betreft het personeelsstatuut bij de NMBS-Groep

Wetsvoorstel tot wijziging - wat het rouwverlof betreft - van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgelijke verplichtingen of van burgelijke opdrachten

Wetsvoorsstel tot afschaffing van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaafing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van het Europese Parlement

Wetsvoorstel tot afschaffing van de devolutieve kracht van de lijststemmen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers

Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen

 

 

Zoeken op de website

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, meld u aan voor updates, initiatieven en nieuws !
captcha