• banner 2 980 250 bpx
  • banner 1 980 250 bpx
  • banner 5 980 250 bpx

Laatste nieuws

Welke landen steunen het basisinkomen?

Belgen schieten het basisinkomen af, maar elders in de wereld wint het idee terrein. Die landen experimenteren met een onvoorwaardelijk inkomen. Of hebben een poging ondernomen. Uit een enquête van Knack blijkt dat 63 procent van de Belgen geen voorstander is van het basisinkomen. Daarmee volgen ze het voorbeeld van de Zwitsers, die vorig jaar in een referendum een onvoorwaardelijk basisinkomen voor elke inwoner afwezen. Nochtans gaan in ons land ook stemmen op om zo'n onvoorwaardelijk inkomen in te voeren. Zo houdt Open Vld-politica Nele Lijnen in haar boek Win for Life een pleidooi voor het basisinkomen. Het idee laat ook de filosoof Philippe Van Parijs en de ondernemer Roland Duchâtelet niet onberoerd.

Meer via: Knack Moneytalk

Hoop voor de "graaiers"? - Ivan De Vadder

Graaiers, dat zijn de andere politici dus. Het woord laat weinig ruimte voor een positieve bijklank. Het straalt weinig hoop uit. En toch…zolang ik in de politiek mensen ontwaar als Filip Watteeuw, Nele Lijnen of Ben Weyts zal ik als waarnemer van de Westraat hoop blijven koesteren. - een analyse door Ivan De Vadder

Lees meer...

Hasselt-Genk is geen zot idee

 “De fusie van Hasselt en Genk, een zot idee? Helemaal niet. Economisch is het de logica zelve”, zegt LRM-directeur Stijn Bijnens. Zelfs politiek is het water niet eens meer zo diep als we dachten, bleek toen we burgemeesters Nadja Vananroye (Hasselt) en Wim Dries (Genk) gijzelden op een boot op het Albertkanaal. “Een fusie sluiten we niet uit. Eerst nog meer samenwerken en dan zien we wel…”, zeggen ze in een exclusief dossier van deze krant en TVL.

Lees meer...

"We moeten inzetten op veel minder staatsuitgaven"

Voor iedereen een vast bedrag maandelijks op de rekening zonder dat je daar iets voor moet doen. Onontkoombare noodzaak of onhaalbare utopie? Met een boek en een petitie wil Open VLD-Kamerlid Nele Lijnen het basisinkomen op de politieke agenda krijgen.

Herbekijk hier Terzake.

Bron: Terzake 27/03/2017

 

Wetgevende initiatieven en vragen inzake gelijke kansen

Na 3 feministische golven is de positie van vrouwen in de Westerse wereld fel verbeterd. Vrouwen hebben nu gelijke rechten en plichten en worden door de maatschappij als evenwaardig aanzien. Toch is er, ook in onze Westerse wereld, nog sprake van discriminatie ten aanzien van vrouwen. Denken we bijvoorbeeld maar aan de loonkloof en de pensioenkloof. Vrouwen zijn ook, veel vaker dan mannen, het slachtoffer van geweld. 

We lezen nog dagelijks berichten over verkrachtingen, aanrandingen en partnergeweld.
In andere landen is de positie van de vrouw nog veel schrijnender. Miljoenen vrouwen en meisjes ondergaan jaarlijks de barbaarse praktijk van genitale besnijdenis, er zijn landen waar het voor een vrouw zelfs niet toegestaan is om met de wagen te rijden of waar vrouwen gestenigd worden omdat ze verkracht zijn. Ik wil mij blijvend inzetten om de positie van de vrouw in België, maar ook daarbuiten te verbeteren en elke discriminatie op basis van geslacht of gender uit de wereld te helpen.

1 op de 5 vrouwen is het slachtoffer van partnergeweld, maar vele daders blijven ongestraft. Zowel voor de politie als voor de meeste parketten is partnergeweld niet prioritair. Om huislijk geweld een meer prominente plaats te laten innemen binnen justitie, stelde ik volgend wetsontwerp op:

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 458bis van het Strafwetboek teneinde het uit te breiden voor misdrijven van huiselijk geweld

Er bestaat een kloof tussen het aantal officiële klachten en het aantal feiten waarmee holebi's worden geconfronteerd, hierover stelde ik een resolutie op.

Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme klacht ingeval van homofoob geweld

Voorstel van resolutie betreffende de gelijke verloning van vrouwen en mannen

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten, wat het donorschap van gameten bij lesbische koppels betreft

Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met het oog op het geslachtsneutraal maken van het vaderschapsverlof

De vrouwelijke genitale verminking moet aan banden worden gelegd. Over het prioritair maken van de strijd tegen deze vrouwonvriendelijke praktijk diende ik volgende resolutie in:

Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking

Holebikoppels hebben dikwijls een grote kinderwens, daarom dat homoseksuele vrouwen vaak gebruik maken van kunstmatige inseminatie om hun kinderwens te vervullen. Het probleem is echter dat de vrouw, die niet de bioloische moeder is, geen afstamming kan laten vaststellen noch kan zij het kind erkennen. Met een akte van aanvaarding van het moederschap kan men hieraan tegemoet komen. Hierover diende ik volgend wetsvoorstel in:

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de aanvaarding van het meemoederschap bij homoseksuele vrouwen mogelijk te maken

Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken en het opstellen van genderindicatoren

Schriftelijke vraag over het verzamelen en bewaren van bewijsmateriaal bij seksuele misdrijven

Schriftelijke vraag over genitale verminkingen en clandestiene besnijdenissen in België (aan meerdere ministers gesteld)

Schriftelijke vraag over het geweld tegen transgenders en het nationaal actieplan

Schriftelijke vraag over het geweld tegen holebi's en de aangiftebereidheid (aan meerdere ministers gesteld)

Schriftelijke vraag en antwoord over het ophelderen van verkrachtingszaken

Schriftelijke vraag over verkrachtingen en de seksuele-aggresieset (SAS)

Schriftelijke vraag over het wetsvoorstel tot verbieding van "homoseksuele propaganda" in Rusland (aan meerdere ministers gesteld)

Schriftelijke vraag over homofobie en homofoob geweld

Schriftelijke vraag over verkrachtingen

Schriftelijke vraag en antwoord over het anti-homowetsvoorstel en de homofobie in Uganda

Schriftelijke vraag en antwoord over toeslagen bij luchtvaartmaatschappijen voor rolstoelen en mensen met een handicap (aan meerdere ministers gesteld)

Schriftelijke vraag en antwoord over het weigeren van een vlucht aan een persoon met een handicap door vliegtuigmaatschappijen (aan meerdere ministers gesteld)

Schriftelijke vraag en antwoord over homofobie en de rechten van homoseksuelen in Rusland

Schriftelijke vraag en antwoord over homofobie en seksuele discriminatie in Uganda

Schriftelijke vraag en antwoord over Politie - Opleiding "diversiteit en seksuele geaardheid" - Rainbow Cops Belgium vzw - Belgian Pride

Schriftelijke vraag en antwoord over Federale en programmatorische overheidsdiensten - Diversiteit - Opleiding - Holebi's en transgenders

Schriftelijke vraag en antwoord over homofobie en het Nationaal Veiligheidsplan (aan meedere ministers gesteld)

Schriftelijke vraag en antwoord over homofobie in Rusland

Schriftelijke vraag en antwoord over opleidingen bij bedrijven, de genderdimensie en de achterstand van vrouwen

Schriftelijke vraag en antwoord over het holebihuwelijk en de World Outgames

Schriftelijke vraag en antwoord over asielaanvragen bij holebi's

Schriftelijke vraag en antwoord over discriminatie op de werkvloer tegen holebi's

Schriftelijke vraag en antwoord over discriminatie op de werkvloer tegen holebi's (2) (aan meerdere ministers gesteld)

Schriftelijke vraag en antwoord over homofobie in Kameroen

Schriftelijke vraag en antwoord over homofobie in Kameroen en systematische arrestaties

Schriftelijke vraag en antwoord over de aangiftes van homofoob geweld

Schriftelijke vraag en antwoord over homofoob geweld en de aangiftebereidheid

Schriftelijke vraag en antwoord over cijfers m.b.t. homofoob geweld

Schriftelijke vraag en antwoord over homofobie in het Belgisch voetbal

Schriftelijke vraag en antwoord over homofobe wetten in Litouwen

Schriftelijke vraag en antwoord over het vaderschapsverlof

Schriftelijke vraag en antwoord over de integratietegemoetkoming en de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap