• banner 2 980 250 bpx
  • banner 1 980 250 bpx
  • banner 5 980 250 bpx

Laatste Nieuws

Overheid stuurt alert-sms bij rampen

In noodsituaties zoals bij rampen, terroristische aanvallen of grote dreigingen zullen burgers die zich in een gevarenzone bevinden, automatisch een ‘Alert-sms’ ontvangen met duidelijke informatie en richtlijnen. De kamer heeft dit wetsontwerp van de ministers van Telecom Alexander De Croo en van Binnenlandse Zaken Jan Jambon hierover gisteren goedgekeurd. Rampscenario’s zoals de storm op Pukkelpop en de terreuraanslagen in Brussel hebben aangetoond dat communiceren in een noodsituatie niet evident is. “Het is voor burgers niet evident om een noodsituatie in te schatten”, stelt minister De Croo. “Wat gebeurt er? Waar ben ik veilig? Wat doe ik wel en niet? Mensen hebben nood aan concrete informatie.”

Lees meer...

Belgisch parlement tikt Israël op de vingers

Kamerleden stellen resolutie op die vernielingen van ontwikkelingsprojecten in Palestijnse gebieden veroordeelt

De vernieling van enkele ontwikkelingsprojecten in de Palestijnse gebieden kan niet door de beugel. Ons land zal Israël daar zelf over aanspreken. Met een resolutie in die zin wil het Belgische parlement een duidelijk statement maken.

Dit jaar werd een speelplein afgebroken en een school vernield. In 2014 ging nog een elektriciteitsnetwerk tegen de grond. Het waren allemaal projecten in de Palestijnse gebieden mogelijk gemaakt met Belgische ontwikkelingshulp. Ook andere initiatieven van de EU en andere Europese landen moesten er de afgelopen jaren aan geloven.

Lees meer...

“Planbureau moet kost van basisinkomen berekenen”

Met een resolutie zet Kamerlid Nele Lijnen (Open Vld) het voorstel van een basisinkomen voor elke Belg op de politieke agenda. “Ik vraag dat het Planbureau de kost en impact van de invoering van een basisinkomen in België narekent. Overal in Europa leeft het debat hierover en ons land kan niet achterblijven”, zegt Nele Lijnen. “Drie zaken moeten worden uitgeklaard: hoe hoog moet dat basisinkomen zijn? Hoe koppelen we dit aan een eerlijke fiscaliteit? En welke taken moet de overheid nog opnemen, en welke moet ze afstoten?”

Toen ondernemer Roland Duchâtelet en Nele Lijnen bijna 20 jaar geleden met hun partij Vivant een tax shift (verschuiving van belastingen op arbeid naar belastingen op consumptie) en een basisinkomen voor iedere Belg bepleitten, verklaarde nagenoeg iedereen het duo gek. Het eerste is ondertussen een feit, en over het basisinkomen woedt de discussie in zowat heel Europa, aan de linker- en de rechterzijde.

Lees meer...

Er zijn best veel argumenten te bedenken om een basisinkomen in te voeren

Volksvertegenwoordiger Nele Lijnen (Open Vld) heeft in de Kamer een voortel van resolutie ingediend waarin ze vraagt dat het Planbureau een studie zou doen naar de financiële implicaties van de invoering van een basisinkomen voor alle Belgen.

Neen, een basisinkomen – te verstaan als een inkomen dat elke Belg van de overheid krijgt zonder dat men daarvoor ook maar enige tegenprestatie moet leveren – is niet voor morgen. Maar met haar voorstel van resolutie heeft Nele Lijnen het wel formeel op de politieke agenda geplaatst. Dat is zinvol, omdat er in zowat alle Europese landen wordt nagedacht over zin en onzin van een basisinkomen.

Lees meer...

Zoeken op de website

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, meld u aan voor updates, initiatieven en nieuws !
captcha