• banner 2 980 250 bpx
  • banner 1 980 250 bpx
  • banner 5 980 250 bpx

Laatste Nieuws

Belgisch parlement tikt Israël op de vingers

Kamerleden stellen resolutie op die vernielingen van ontwikkelingsprojecten in Palestijnse gebieden veroordeelt

De vernieling van enkele ontwikkelingsprojecten in de Palestijnse gebieden kan niet door de beugel. Ons land zal Israël daar zelf over aanspreken. Met een resolutie in die zin wil het Belgische parlement een duidelijk statement maken.

Dit jaar werd een speelplein afgebroken en een school vernield. In 2014 ging nog een elektriciteitsnetwerk tegen de grond. Het waren allemaal projecten in de Palestijnse gebieden mogelijk gemaakt met Belgische ontwikkelingshulp. Ook andere initiatieven van de EU en andere Europese landen moesten er de afgelopen jaren aan geloven.

Lees meer...

“Planbureau moet kost van basisinkomen berekenen”

Met een resolutie zet Kamerlid Nele Lijnen (Open Vld) het voorstel van een basisinkomen voor elke Belg op de politieke agenda. “Ik vraag dat het Planbureau de kost en impact van de invoering van een basisinkomen in België narekent. Overal in Europa leeft het debat hierover en ons land kan niet achterblijven”, zegt Nele Lijnen. “Drie zaken moeten worden uitgeklaard: hoe hoog moet dat basisinkomen zijn? Hoe koppelen we dit aan een eerlijke fiscaliteit? En welke taken moet de overheid nog opnemen, en welke moet ze afstoten?”

Toen ondernemer Roland Duchâtelet en Nele Lijnen bijna 20 jaar geleden met hun partij Vivant een tax shift (verschuiving van belastingen op arbeid naar belastingen op consumptie) en een basisinkomen voor iedere Belg bepleitten, verklaarde nagenoeg iedereen het duo gek. Het eerste is ondertussen een feit, en over het basisinkomen woedt de discussie in zowat heel Europa, aan de linker- en de rechterzijde.

Lees meer...

Er zijn best veel argumenten te bedenken om een basisinkomen in te voeren

Volksvertegenwoordiger Nele Lijnen (Open Vld) heeft in de Kamer een voortel van resolutie ingediend waarin ze vraagt dat het Planbureau een studie zou doen naar de financiële implicaties van de invoering van een basisinkomen voor alle Belgen.

Neen, een basisinkomen – te verstaan als een inkomen dat elke Belg van de overheid krijgt zonder dat men daarvoor ook maar enige tegenprestatie moet leveren – is niet voor morgen. Maar met haar voorstel van resolutie heeft Nele Lijnen het wel formeel op de politieke agenda geplaatst. Dat is zinvol, omdat er in zowat alle Europese landen wordt nagedacht over zin en onzin van een basisinkomen.

Lees meer...

Al 2.000 flexi-jobbers in Limburgse horeca

Eind vorige maand waren er in de Limburgse horeca zo'n 2.000 flexi-jobbers actief. In heel België gaat het om zo'n 20.000 barmannen en -obers die een (belastingvrij) centje bijverdienen. Dit jaar zal de totale loonmassa in de sector zo'n 130 miljoen euro hoger zijn dan vorig jaar, wat erop wijst dat de sector aan het 'verwitten' is. “Door het grote succes zal ik aan de regeringstafel pleiten voor een uitbreiding van het systeem naar andere arbeidsintensieve sectoren zoals bakkers, slagers en supermarkten”, zegt staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld). “

Sinds 1 december 2015 kunnen mensen die vier vijfde of voltijds werken een flexi-job uitoefenen in de horeca. Dat is een win-win: de werkgever betaalt voor een flexi-job enkel een bijzondere bijdrage van 25% op het loon, de flexi-jobber krijgt een nettoloon van minimaal 9,5 euro per uur en bouwt ook sociale rechten op (bv. voor pensioen). Het systeem werd drie jaar geleden bedacht door de Open Vld-politici Nele Lijnen en Rik Daems. Met de nakende komst van de witte kassa wilden zij zo de noodlijdende horeca uit het slop halen.

Lees meer...

Zoeken op de website

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, meld u aan voor updates, initiatieven en nieuws !
captcha