• banner 2 980 250 bpx
  • banner 1 980 250 bpx
  • banner 5 980 250 bpx

Laatste Nieuws

Al 2.000 flexi-jobbers in Limburgse horeca

Eind vorige maand waren er in de Limburgse horeca zo'n 2.000 flexi-jobbers actief. In heel België gaat het om zo'n 20.000 barmannen en -obers die een (belastingvrij) centje bijverdienen. Dit jaar zal de totale loonmassa in de sector zo'n 130 miljoen euro hoger zijn dan vorig jaar, wat erop wijst dat de sector aan het 'verwitten' is. “Door het grote succes zal ik aan de regeringstafel pleiten voor een uitbreiding van het systeem naar andere arbeidsintensieve sectoren zoals bakkers, slagers en supermarkten”, zegt staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld). “

Sinds 1 december 2015 kunnen mensen die vier vijfde of voltijds werken een flexi-job uitoefenen in de horeca. Dat is een win-win: de werkgever betaalt voor een flexi-job enkel een bijzondere bijdrage van 25% op het loon, de flexi-jobber krijgt een nettoloon van minimaal 9,5 euro per uur en bouwt ook sociale rechten op (bv. voor pensioen). Het systeem werd drie jaar geleden bedacht door de Open Vld-politici Nele Lijnen en Rik Daems. Met de nakende komst van de witte kassa wilden zij zo de noodlijdende horeca uit het slop halen.

Lees meer...

"Zwangerschapsverlof verdelen tussen ouders"

Negen weken verplichte moederschapsrust na de bevalling en vijf weken vrij te verdelen tussen mama en papa.
Open VLD-volksvertegenwoordigers Nele Lijnen en Vincent Van Quickenborne dienen een wetsvoorstel in om de regels van het
zwangerschapsverlof te herzien. “Die verdeling moet een vrije keuze van de ouders zijn”, zegt Lijnen. “Vijf weken voor de mama, vijf
weken voor de papa, enkele weken samen of ieder parttime.”

Lees meer...

“Strijd tegen verkrachtingen moet op alle vlakken versterkt worden”

Als rapporteur in de Kamer voor het Adviescomité Maatschappelijke Emancipatie legt Nele Lijnen (Open Vld) momenteel de laatste hand aan een resolutie die oproept “om de strijd tegen verkrachtingen op alle vlakken te verscherpen”. Dat meldt Lijnen in reactie op cijfers over de evolutie van het aantal geregistreerde feiten van seksueel geweld die minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon deze week bekendmaakte in een antwoord op haar schriftelijke vraag.
In de resolutie zal onder meer gepleit worden voor de oprichting van multidisciplinaire referentiecentra waar slachtoffers van een verkrachting terechtkunnen voor medische, politionele en juridische begeleiding. Er moet niet alleen een betere begeleiding van slachtoffers komen, maar er moeten ook veel meer daders bestraft worden.

Lees meer...

Ook België verdient debat over basisinkomen

De verdienste van het Zwitserse refendum van zondag is dat het een stevig debat op poten heeft gezet over het universele, onvoorwaardelijke en individuele basisinkomen. Ook ons land verdient dit debat. Het basisinkomen kent meer en meer voorstanders, zowel op politiek als op maatschappelijk vlak.

Zondag stemden de Zwitsers in een referendum of ze voor of tegen een basisinkomen van 2.250 euro per maand zijn. 23% stemde voor een onvoorwaardelijk en individueel basisinkomen tijdens het referendum. Dat betekent dat bijna een kwart van de Zwitserse bevolking gewonnen is voor een basisinkomen.

Lees meer...

Zoeken op de website

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, meld u aan voor updates, initiatieven en nieuws !
captcha