• banner 2 980 250 bpx
  • banner 1 980 250 bpx
  • banner 5 980 250 bpx

Laatste Nieuws

Goedkopere overuren voor horecapersoneel

BRUSSEL - Overuren in de horeca moeten goedkoper worden, voor gelegenheids- én vast personeel. Dit staat in het nieuwe wetsvoorstel van Nele Lijnen en Egbert Lachaert (Open Vld) dat Bart Tommelein, staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude, binnen de regering zal verdedigen.
Vandaag beslist de regering-Michel over drie nieuwe horeca-maatregelen die in het regeerakkoord zijn opgenomen. Zo worden onder meer de flexi-jobs ingevoerd. Daardoor kunnen werknemers met een job in een andere sector belastingvrij bijverdienen in de horeca. Op die extra uren moet de horeca-ondernemer slechts 25 procent RSZ-bijdrage betalen. Een extra hulpkracht die 8 euro netto per uur verdient, kost de werkgever dus 10 euro (nu is dat 20 euro).Regeringspartij Open Vld wil nog verder gaan. "Het is niet logisch dat mensen met een job belastingvrij mogen bijklussen in de horeca terwijl vast horecapersoneel zwaar wordt belast op overuren. Dat onevenwicht willen we met de flexi-uren wegwerken. Zo zullen in de horeca dezelfde regels gelden voor gelegenheids- als voor vast personeel", aldus Kamerlid Nele Lijnen.

Lees meer...

Chronische lyme kun je niet zomaar ontkennen

Wanneer het over chronische lyme gaat, belanden we al snel in een loopgravendebat waarbij ieder zijn onwrikbare stellingen verdedigt. Volgens Liesbeth Borgermans moet het debat op basis van wetenschappelijke evidentie worden gevoerd.De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat er jaarlijks in Europa minstens 100.000 nieuwe gevallen zijn van de ziekte van Lyme. Daarbij erkent ze dat het reële aantal vermoedelijk tien keer zo groot is. Mensen kunnen jaren met een verborgen infectie rondlopen alvorens er symptomen optreden.

Lees meer...

Sterke Lymelobby

In de controverse over de ziekte van Lyme spelen patiënten- en artsenorganisaties een belangrijke rol. De Amerikaanse vereniging LymeDisease.org en ook de Belgische patiëntenvereniging Time for Lyme stellen de officiële richtlijnen voor de diagnose en behandelingen ter discussie. Zo zouden antibioticakuren van maximaal dertig dagen bij 'chronische lyme' onvoldoende zijn. 'Er zijn aanwijzingen dat de richtlijnen achterhaald zijn', zegt Elly Vandervorst, bestuurslid van Time for Lyme. 'Maar de artsen uit de universitaire ziekenhuizen durven of kunnen hun standpunt niet herzien.' De patiëntenorganisaties beroepen zich op de International Lyme and Associated Diseases Society (ILADS), een Amerikaanse artsenorganisatie. ILADS heeft eigen richtlijnen opgesteld voor de behandeling van 'chronische lyme'. Die verschillen van wat de Amerikaanse en Europese overheidsinstanties aanbevelen, en ze zetten de deur open voor langdurige behandelingen met antibiotica. Nog volgens de organisatie zijn veel bestaande bloedtesten onbetrouwbaar.

De ILADS-artsen voeren wereldwijd campagne voor hun visie op lyme. Ze organiseren congressen, waar ook de Belgische professor Kenny De Meirleir soms spreekt. De conferenties zijn bedoeld om gezondheidswerkers op te leiden over lyme en om het onderwerp op de agenda te zetten.Daarin slaagt de organisatie zeer goed. Toen politica Nele Lijnen (Open VLD) vorig jaar in april in de Senaat een rondetafel organiseerde over de ziekte van Lyme, waren er artsen van ILADS uitgenodigd als sprekers. Experts uit de universitaire ziekenhuizen in eigen land mochten niet komen spreken. 'Het was de bedoeling om eens de andere kant een stem te geven', reageert Lijnen. 'Want in ons land zitten we nog in de ontkenningsfase voor lyme.' 'Ik heb met veel lymepatiënten gesproken. Ze zeggen dat fietsen, babbelen en zwemmen niet hielpen tegen hun klachten. Met de juiste diagnose krijgen ze wel de hulp die ze nodig hebben.'

Bron: De Standaard, 17 januari 2015, p. 28
Auteur: mec

Vzw Time For Lyme ook in Limburg van start

Zaterdag 20 december werd op de kerstmarkt in Eksel het startschot voor de eerste Limburgse actie van de vzw Time For Lyme gegeven. De kersverse vzw Time For Lyme stond er met een groep vrijwilligers, versterkt door senator Nele Lijnen (Open VLD), kalenders te verkopen waarvan de opbrengst gebruikt zal worden voor het voeren van campagne ter bewustmaking van de (chronische) ziekte van Lyme. Ook gaat er een deel van de opbrengst naar wetenschappelijk onderzoek, iets waar dringend nood aan is, aangezien er nog te weinig geweten is over deze ziekte, de co-infecties en de behandeling ervan.OpofferingTijdens de kerstmarkt konden de mensen de verjaardagskalender kopen met foto's van lymepatiënten die zelf model hebben gestaan. De foto's, getrokken door fotograaf Jan Verbeke, worden begeleid van een ontroerende tekst door Luc C. Martens, en refereren naar hun leven voor en na de ziekte. Hierin valt op dat de patiënten die getroffen zijn door chronische Lyme heel veel moeten opofferen door hun ziekte. Van de foto's is er ook een tentoonstelling die op verscheidene plaatsen in Vlaanderen te zien zal zijn (momenteel te zien in Deinze). Waarschijnlijk bereikt ze in de maand mei een plaats in Limburg, daarvoor wordt er nog naar een geschikte locatie gezocht. Er kwam veel volk naar de stand van Time For Lyme en de verkoop van de kalenders was een succes. Maar het allerbelangrijkste was dat er ook tijd voorzien was voor een gesprek met de bezoekers over de hele problematiek rond de chronische ziekte van Lyme, zodat er een stukje bewustmaking ontstond. Wie meer informatie wenst over de ziekte van Lyme of over de vzw Time For Lyme kan een bezoekje nemen aan de website www.timeforlyme.eu

Bron: Het Belang van Limburg, 26 december 2014 pagina 14