• banner 2 980 250 bpx
  • banner 1 980 250 bpx
  • banner 5 980 250 bpx

Laatste Nieuws

Discussieer mee

banner_fb.jpg

Renovatie-dossier Koninklijk Conservatorium Brussel

Het Koninklijk Conservatorium van Brussel bevindt zich al jaren in een zorgwekkende toestand. Het geklasseerd gebouw met de beroemde concertzaal vraagt een dringende en alomvattende renovatie.

De site aan de Regentschapsstraat is eigendom van de Regie der Gebouwen. Tot vandaag was het niet openbaar bekend, ook niet bij de directie van het Conservatorium, welke bedragen de eigenaar precies begrootte en besteedde aan onderhoudswerken, zo vernam Ann Brusseel deze zomer bij een bezoek aan de school. Daarom vroeg ze haar collega in de Kamer, Volksvertegenwoordiger Nele Lijnen (Open Vld), om een overzicht op te vragen van de herstellingswerken en de bedragen die hieraan besteed waren. Bevoegd Minister Jan Jambon gaf de stand van zaken rond het renovatie-dossier van het Koninklijk Conservatorium in Brussel.

Lees meer...

Flexi-jobs: Van Liberaal idee naar kiesprogramma, regeerakkoord en uitvoering!

1 oktober 2015   Straks stemt de Kamercommissie Sociale Zaken over het wetsontwerp van Maggie De Block en Bart Tommelein dat flexijobs invoert in de horeca en het aantal overuren volgens het principe bruto=netto in de horeca verdubbelt. Kamerlid Nele Lijnen, samen met Rik Daems de bedenker van het flexijobsysteem, is tevreden.

“De horeca is een zeer arbeidsintensieve sector met nood aan een grote flexibiliteit”, zegt Kamerlid Nele Lijnen. “Bij mooi weer of een extra reservatie beslist men soms pas op de dag zelf dat er nood is aan extra personeel. De flexi-jobs komen daaraan tegemoet.” Als je minstens vier vijfde werkt bij een andere werkgever, zal je makkelijk kunnen bijverdienen in de horeca. Werkgevers kunnen een eenvoudig systeem gebruiken: het nettoloon -minimum 9,5€ per uur- plus 25% RSZ-bijdragen op dat loon. “Zo blijft een verdere opbouw van sociale rechten ook voor flexijobs gegarandeerd”, aldus Lijnen.

Lees meer...

Een vrijheidsinkomen voor elk individu, vanaf het moment dat je “bent” tot je er niet meer “bent”.

Nu de nieuwe Finse regering een pilootproject met het basisinkomen heeft opgenomen in haar regeerakkoord, lijkt de tijd rijp om het debat rond dat basisinkomen uit de welles-nietessfeer te halen. Meer dan ooit lijkt het idee om inkomen van arbeid los te koppelen een weloverwogen keuze of zelfs een logisch vervolg op de welvaarts- en verzorgingsstaat.

Want om werkelijk vrij te kunnen leven, moet een mens onafhankelijk zijn. Dat vereist bestaanszekerheid. De meesten halen die zekerheid uit de inkomsten die ze via hun beroep ontvangen. Een beroepsinkomen betekent dus vrijheid en zelfstandigheid. Maar de enorme toename van de welvaart heeft evenwel niet geleid tot een evenredige toename van de bestaanszekerheid.

Lees meer...

Zoeken op de website

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, meld u aan voor updates, initiatieven en nieuws !
captcha