• banner 2 980 250 bpx
  • banner 1 980 250 bpx
  • banner 5 980 250 bpx

Laatste Nieuws

Flexi-jobs: Van Liberaal idee naar kiesprogramma, regeerakkoord en uitvoering!

1 oktober 2015   Straks stemt de Kamercommissie Sociale Zaken over het wetsontwerp van Maggie De Block en Bart Tommelein dat flexijobs invoert in de horeca en het aantal overuren volgens het principe bruto=netto in de horeca verdubbelt. Kamerlid Nele Lijnen, samen met Rik Daems de bedenker van het flexijobsysteem, is tevreden.

“De horeca is een zeer arbeidsintensieve sector met nood aan een grote flexibiliteit”, zegt Kamerlid Nele Lijnen. “Bij mooi weer of een extra reservatie beslist men soms pas op de dag zelf dat er nood is aan extra personeel. De flexi-jobs komen daaraan tegemoet.” Als je minstens vier vijfde werkt bij een andere werkgever, zal je makkelijk kunnen bijverdienen in de horeca. Werkgevers kunnen een eenvoudig systeem gebruiken: het nettoloon -minimum 9,5€ per uur- plus 25% RSZ-bijdragen op dat loon. “Zo blijft een verdere opbouw van sociale rechten ook voor flexijobs gegarandeerd”, aldus Lijnen.

Lees meer...

Een vrijheidsinkomen voor elk individu, vanaf het moment dat je “bent” tot je er niet meer “bent”.

Nu de nieuwe Finse regering een pilootproject met het basisinkomen heeft opgenomen in haar regeerakkoord, lijkt de tijd rijp om het debat rond dat basisinkomen uit de welles-nietessfeer te halen. Meer dan ooit lijkt het idee om inkomen van arbeid los te koppelen een weloverwogen keuze of zelfs een logisch vervolg op de welvaarts- en verzorgingsstaat.

Want om werkelijk vrij te kunnen leven, moet een mens onafhankelijk zijn. Dat vereist bestaanszekerheid. De meesten halen die zekerheid uit de inkomsten die ze via hun beroep ontvangen. Een beroepsinkomen betekent dus vrijheid en zelfstandigheid. Maar de enorme toename van de welvaart heeft evenwel niet geleid tot een evenredige toename van de bestaanszekerheid.

Lees meer...

Patiënten lanceren voorlichtingscampagne rond CVS

CVS patiënten lanceren de campagne ‘stop de diagnose CVS’ om zowel het brede publiek als de beleidsmakers ervan te overtuigen dat het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) geen psychogene aandoening is.
Tijdens hun campagne focussen zij daarom op het baanbrekende onderzoek in Noorwegen met het geneesmiddel Rituximab, waarmee wordt aangetoond dat biomedische componenten aan de basis liggen van de klachten bij CVS.
‘Stop de diagnose CVS’ loopt één jaar lang en trekt met 4 campagneshows doorheen Vlaanderen. Het doel is om 10.000 affiches en 150.000 flyers te verspreiden die de campagne onder de aandacht moet brengen en mensen naar de campagne website moet leiden. www.stopdediagnosecvs.be

Kamercommissie Volksgezondheid gaat strijd tegen ziekte van Lyme aan

In de Kamercommissie Volksgezondheid werd gisteren het debat geopend over de strijd tegen de ziekte van Lyme. Ik stelde er mijn voorstel van resolutie voor en vroeg de commissie om hoorzittingen te organiseren. Hoorzittingen zijn nodig om een totaalbeeld te krijgen van de problematiek in ons land. Er heerst namelijk veel controverse in ons land over de ziekte van Lyme. De Kamercommissie moet zich dan ook buigen over de problematiek rond de diagnose en de behandeling van patiënten. Veel mensen die lijden aan de ziekte van Lyme hebben er een jarenlange lijdensweg op zitten van niet weten wat er met hun scheelt, ze kregen vaak meermaals verschillende diagnoses te verwerken gaande van CVS, ALS, HIV of erger nog “het zit tussen de oren”. Wetenschappelijk onderzoek en een plan van aanpak “evidence based” dringt zich dus op. De hoorzittingen vinden plaats in het najaar. Lees hieronder mijn tussenkomst in De Kamer waarin ik mijn resolutie voorstel:

Lees meer...

Zoeken op de website

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, meld u aan voor updates, initiatieven en nieuws !
captcha