• banner 2 980 250 bpx
  • banner 1 980 250 bpx
  • banner 5 980 250 bpx

Laatste Nieuws

Actie over het belang van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in het nieuwe kader voor armoedebestrijding en ontwikkeling

Op donderdag 27 maart 2014 werd in het Federaal Parlement de actie over het belang van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten georganiseerd, en dit in het nieuwe kader voor armoedebestrijding en ontwikkeling. Nele Lijnen nam hieraan deel samen met andere leden van het federaal parlement, waaronder Herman De Croo. Iedere deelnemer toonde een bepaalde symbool, dat telkens voor een verschillend aspect van de actie stond. Zo toonde Nele Lijnen de icoon van holebirechten.

Nele foto senaat33

Lees meer...

Kiezen voor Nele Lijnen!

kiezen voor nele lijnenZopas lanceerde ik mijn gloednieuwe website www.kiezenvoornelelijnen.be. Het is het prille begin van mijn campagne op weg naar de verkiezingen van 25 mei 2014. Ik ben trots kandidaat te mogen zijn voor Open Vld op de tweede plaats op de kamerlijst. Ik kan terugkijken op vele mooie jaren als senator, waarin ik me heb ingezet voor verschillende dossiers: studentenarbeid, de flexi-jobs, esthetische chirurgie, enz. Ik zou deze strijd graag voortzetten in de Kamer. Bij mijn campagne hoort natuurlijk een mooie affiche. Maar welke affiche moet in het straatbeeld verschijnen? Die keuze laat ik aan u. De affiche die uiteindelijk het meeste stemmen behaalt, zal vervolgens ook overal in Limburg opduiken.  Stemmen kan hier, klik op ‘vote’ naast de foto die u het leukst vindt!

 Voor de campagne van deze verkiezingen is alle hulp meer dan welkom. Zie jij het zitten om -zelfs al is het maar een klein beetje van jouw tijd- mee te helpen met haar campagne? Download dan hier het formulier met alle specifiek opgesomde mogelijkheden om Nele Lijnen een handje te helpen. Alvast hartelijk dank!

Belofte voor soepeler ouderschapsverlof bij zelfstandigen in bijberoep nog niet waargemaakt

Nele Lijnen pleit al lang voor een versoepeling van het ouderschapsverlof bij zelfstandigen in bijberoep. Als antwoord op haar vraag, liet de Minister van Werk, Monica De Coninck, in juli 2013 weten dat ze van plan was om de regels hieromtrent aan te passen en dat de versoepeling er in het najaar van 2013 zou komen. Tot op heden is er echter nog geen sprake geweest van enige aanpassing of versoepeling voor het ouderschapsverlof bij zelfstandigen in bijberoep. In februari 2014 vroeg senator Lijnen in de commissie Sociale Aangelegenheden aan de Minister of er reeds concrete vooruitgang geboekt is in dit dossier. Dit blijkt niet het geval te zijn.

Lees meer...

Nele Lijnen verzet zich tegen het openbare verkopen van politiepaarden

Senator Nele lijnen veroordeelt met klem de openbare verkoop van politiepaarden aan de meestbiedende.Met deze openbare verkoop wordt immers afbreuk gedaan aan een traditie die bestaat sinds 1990 waarbij alle paarden die gediend hebben in het leger of bij de politie na hun dienstjaren via een adoptieplan worden geplaatst bij particulieren, aldus Lijnen. Dit adoptieprogramma kwam tot stand door de druk vanuit de publieke opinie en de inzet van de vzw “Animaux en péril”.

Lees meer...

Zoeken op de website

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, meld u aan voor updates, initiatieven en nieuws !
captcha