• banner 2 980 250 bpx
  • banner 1 980 250 bpx
  • banner 5 980 250 bpx

Lezersbrief Time For Lyme aan de Standaard

In de Standaard van zaterdag 17, zondag 18 januari 2015 lazen we als vertegenwoordigende organisatie voor chronische Lymepatiënten het artikel met volgende titel : “ Diagnose Lyme misleidt patiënten”. Dit artikel zorgde voor veel commotie op sociale media. Alsook teleurstelling omwille van de blijvende struisvogelpolitiek. Spijtig dat dezelfde discussies telkens terug opnieuw moeten plaatsvinden zoals bijvoorbeeld ook het geval was bij HIV en MS. Het is niet omdat er iets niet gevonden wordt, dat het niet bestaat. Een wetenschapper die iets meteen verwerpt doet zijn werk niet goed. Daarnaast is het jammer dat de chronische vorm van Lyme dermate in twijfel getrokken wordt dat het zorgtraject van deze patiënten mogelijks in gevaar gebracht wordt.
Vele patiënten hebben reeds jaren tal van behandelingen doorstaan die geen baat brachten, integendeel zelfs. Sommigen kwamen zelfs tot op een punt dat er euthanasie voorgesteld werd. Hierbij verwijzen we graag naar het artikel in De Morgen betreffende chronische Lymepatiënt Marc Crombez. Deze persoon is reeds aan de betere hand. En zo zijn er wel meerdere getuigenissen te vinden. Een Lymespecialist zou niet zoveel werk hebben indien zijn behandeling geen baat zou brengen. Hierbij is er veel kritiek op hun werkwijze, die dus wel degelijk onderbouwd is.

Lees meer: Lezersbrief Time For Lyme aan de Standaard

“Boko Haram bestrijden, maar ook oorzaken extremisme aanpakken”

Open Vld Kamerlid Nele Lijnen vroeg vanmiddag in de Kamer aan minister van Buitenlandse Zaken Reynders hoe ons land kan helpen in de strijd tegen de terreurbeweging Boko Haram in Nigeria. “Boko Haram moet worden gestopt, maar we moeten eveneens de voedingsbodem voor terreur wegnemen door perspectief te bieden.”

De moslimextremisten van Boko Haram houden sinds 2009 lelijk huis in het noorden van Nigeria. “Vorig jaar ontvoerden ze meer dan 200 schoolmeisjes, bijna wekelijks plegen ze zelfmoordaanslagen, en vorige week moordden de terroristen 2 gehele dorpen en 2000 inwoners uit. De gruwel is afschuwelijk”, aldus Nele Lijnen.

“We mogen niet blind zijn voor de manifeste en gewelddadige ontkenning van de universele mensenrechten. We moeten hier als land, Europese Unie en wereldgemeenschap een antwoord op bieden. Meer nog, we moeten perspectief bieden op een betere toekomst met meer democratie, economische groei, goed onderwijs, een sterk middenveld. Want het gebrek daaraan is een voedingsbodem voor extremisten.”

Minister van Buitenlandse Zaken Reynders stelde dat België Nigeria onomwonden ondersteunt in de strijd tegen de terreurorganisatie. Volgende week zal hij in de Europese Raad van ministers van Buitenlandse Zaken aandringen op een duurzame aanpak in Nigeria die focust op state building. De minister is tot slot bereid een kleine Belgische verkenningsmissie naar Nigeria te sturen om te onderzoeken hoe België daarbij kan helpen.

Flexibiliseren studentenarbeid

(13/12/2014) Open Vld Kamerleden Egbert Lachaert en Nele Lijnen hebben een wetsvoorstel ingediend dat de inzet van studentenarbeid gemakkelijker maakt door de arbeidsduur van 50 dagen om te zetten in 400 uren. Daarmee zetten ze dit onderdeel van het regeerakkoord om in wetgeving.

Vandaag mogen studenten 50 dagen per jaar werken zonder RSZ-bijdragen te betalen. Werknemer en werkgever zijn enkel onderworpen aan een solidariteitsbijdrage van respectievelijk 2,71% en 5,42% op het brutoloon. De studentenarbeid is een belangrijke schakel in onze arbeidsmarkt. Jaarlijks presteren ongeveer 450.000 jobstudenten 9 miljoen werkdagen.

Maar het huidige systeem is volgens Open Vld niet flexibel genoeg. Egbert Lachaert: “Naast het traditionele vakantiewerk, werken vele studenten het hele jaar door slechts enkele uren per dag, als ze bijvoorbeeld inspringen tijdens drukke momenten in de horeca. Probleem is dat dan telkens een volledige dag in rekening wordt gebracht. Hieraan willen we tegemoet komen door de 50 dagen om te zetten in 400 uren. Zo kunnen ze hun werk beter spreiden over het hele jaar, afstemmen op hun studies en gaat er geen krediet verloren.”

“Ook voor de werkgevers is deze wetswijziging een grote stap vooruit. Zij kunnen hun werk gemakkelijker verdelen tussen vaste werknemers en jobstudenten die de lacunes in drukke periodes of vakanties kunnen invullen”, aldus Nele Lijnen, die deze wijziging al sinds 2008 bepleit. “Bovendien kan deze maatregel helpen in de strijd tegen het zwartwerk. Daar waar vaak door een plotse vermeerdering van werk werknemers eerder geneigd zijn om in het zwart overuren te presteren, kan de aanwerving van een student voor die paar uur een legaal alternatief bieden.”

Lees meer: Flexibiliseren studentenarbeid

Wereldaidsdag in het parlement

Bewustmakingsactie van de Parlementairen

Parlementairen vragen een krachtdadig internationaal aidsbeleid

Naar aanleiding van Wereldaidsdag (op 1 december) organiseerden de Parlementairen voor de Millenniumdoelstellingen een sensibiliseringsactie over de problematiek van hiv in het federaal parlement. Met dit initiatief vroegen de parlementairen internationale solidariteit bij de aanpak van aids. De parlementairen nodigden Efrain Soria Alba, vertegenwoordiger van de Ecuadoriaanse holebi-gemeenschap, en Nadia Ndayikeza, een jonge Burundese vrouw met hiv uit in het parlement. Zij spelden vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een rood lintje op, het symbool van solidariteit met mensen met hiv. De twee aids- en mensenrechtenactivisten kwamen in het parlement getuigen over de impact van hiv op kwetsbare groepen zoals mannen die seks hebben mannen en mensen met hiv.

Lees meer: Wereldaidsdag in het parlement

Zoeken op de website

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, meld u aan voor updates, initiatieven en nieuws !
captcha