• banner 2 980 250 bpx
  • banner 1 980 250 bpx
  • banner 5 980 250 bpx

Laatste Nieuws

Zevenhonderd zedenfeiten per jaar in Limburg

Brussel- Elk jaar worden er in België meer dan 11.000 zedenfeiten geregistreerd, in Limburg zijn er dat 700”, zegt Nele Lijnen (Open Vld). “Ook hier hebben we een zorgcentrum voor seksueel geweld nodig.”
In 2016 zijn er 11.102 zedenfeiten geregistreerd in België, zo blijkt uit cijfers die Lijnen opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Die cijfers dalen al jaren niet: in 2015 waren er dat 11.153. In Limburg zijn in 2016 724 zedenfeiten geregistreerd, iets minder dan de 785 van in 2015. Maar ook hier liggen de cijfers al jaren op zo'n 700. “De grootste groep van zedenfeiten (220) is geregistreerd als verkrachting zonder dood tot gevolg.” Maar ook van aanranding van de eerbaarheid met geweld zijn er al 96 gevallen geregistreerd, van aanranding zonder geweld is dat 178 en van openbare zedenschennis is dat 134.”
“Seksueel geweld is een groter probleem dan uit die cijfers blijkt”, zegt Lijnen. “Want amper 1 op 10 doet aangifte. In Gent, Brussel en Luik zijn in november de eerste centra voor seksueel geweld geopend, dat moet in Limburg ook zo snel mogelijk gebeuren. Dan kan je als slachtoffer tenminste meteen naar het ziekenhuis, in plaats van naar de politie, zoals nu. In die centra zijn alle instanties aanwezig waardoor het slachtoffer maar één keer zijn haar/zijn verhaal moet doen. In Nederland en in het Verenigd Koninkrijk zijn er door die zorgcentra 40% meer aangiftes gebeurd. In het verdrag van Istanboel over het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen dat België vorig jaar ratificeerde staat dat er per 200.000 inwoners een zorgcentrum nodig is.”
Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) opende in november de eerste drie centra.
 
Bron: Het Belang van Limburg, 18/12/2017, p.8, auteur: lc