• Slide Mobile 2019 2b
  • Slide Mobile 2019 3b
  • Slide Mobile 2019 4b
  • Slide Mobile 2019 5b
  • Slide Mobile 2019 6b
  • Slide Mobile 2019 7b
  • Slide Mobile 2019 8b
  • Slide Mobile 2019 9c

Laatste Nieuws

Strijd tegen fraude door zorgverleners wordt opgedreven

De strijd tegen fraude door zorgverleners wordt opgedreven, dat antwoordde staatsecretaris John Crombez naar aanleiding van een vraag van Nele Lijnen.

Uit het jaarverslag van de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) blijkt immers dat er vorig jaar 534 500 inbreuken aan het licht komen. Grotendeels gaat het over prestaties die zijn doorgeven aan het RIZIV maar die nooit zijn uitgevoerd. Dit door de opvolging van 814 zorgverleners door de respectieve dienst. Een groot deel van deze inbreuken zijn misverstanden van administratieve aard en werden ondertussen rechtgezet, maar 80 dossiers werden weerhouden en 16 ervan werden zelfs zwaar genoeg bevonden om door te sturen naar het parket.

Volgens staatssecretaris Crombez zijn de inbreuken die zijn doorgestuurd naar het parket van dergelijke aard dat hij hier zo snel mogelijk actie wil ondernemen. De vastgestelde inbreuken gaan over bedragen van 60 000 à 70 000 euro per dossier. “Dergelijk groot aantal inbreuken terwijl slechts een deel zorgverleners of medische teams werden gecontroleerd deden ons vermoeden dat de fraude nog groter was dan vermoed. Onze regering zet sterk in op de bestrijding van onder andere de sociale fraude, ik ben dan ook van mening dat dit alweer een soort van fraude is die een zware last legt op ons sociaal zekerheidssysteem en die dus dringend moet aangepakt worden” aldus Nele Lijnen.

De staatssecretaris gaf tevens toe dat wanneer het gaat over de bestrijding van dergelijke fraude men het minst ver staat in de bestrijding van de fraude door zorgverleners. Er zijn een aantal initiatieven genomen zoals een specifiek controlemechanisme voor tandartsen en de controle op aflevering van geneesmiddelen via de streepjescode. Ook bij de apothekers merkt men dat er hardnekkig wordt gefraudeerd door het omzeilen van de softwaresystemen. Nele Lijnen vraagt dus dringend een eenvoudiger systeem voor de zorgverleners: dit om ten eerste administratieve fouten te vermijden en ten tweede fraude moeilijker te maken. “Ik wil het de artsen niet moeilijker maken, maar eerder hen verlichten van extra administratieve rompslomp. Als het systeem eenvoudiger wordt en er minder administratieve fouten gebeuren zal het ook makkelijker worden om de echte fraude te onderscheiden. ” stelt Lijnen.

Nele Lijnen is blij te vernemen dat ook deze fraude de bijzondere aandacht zal genieten. Bij de goedkeuring van het budget van 2013 werd de Minister van Sociale zaken belast met de oprichting van een werkgroep die efficiëntere procedures moet voorstellen waardoor de verzekeringsinstellingen en het RIZIV sneller kunnen reageren. Men denkt hierbij onder andere aan een kadaster van het voorschrijfgedrag. “Ik merk duidelijk dat de staatssecretaris een versnelling hoger wil schakelen naar aanleiding van dit hiaat in de bestrijding van de sociale fraude. De werkgroep zal binnen enkel weken verslag uitbrengen en ik hoop, samen met de staatssecretaris, dat hier bruikbare voorstellen zullen te vinden zijn zodat concrete maatregelen kunnen meegenomen worden in de begrotingsopmaak 2014” besluit Nele Lijnen.

 


Hasseltsebaan 109 bus 3, 3940 Hechtel-Eksel Tel: 011-60 66 52 Gsm: 0486-60 65 57 (medewerkster Sara Van Otterdijk) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.