• Slide Mobile 2019 2b
  • Slide Mobile 2019 3b
  • Slide Mobile 2019 4b
  • Slide Mobile 2019 5b
  • Slide Mobile 2019 6b
  • Slide Mobile 2019 7b
  • Slide Mobile 2019 8b
  • Slide Mobile 2019 9c

Laatste Nieuws

Belofte voor soepeler ouderschapsverlof bij zelfstandigen in bijberoep nog niet waargemaakt

Nele Lijnen pleit al lang voor een versoepeling van het ouderschapsverlof bij zelfstandigen in bijberoep. Als antwoord op haar vraag, liet de Minister van Werk, Monica De Coninck, in juli 2013 weten dat ze van plan was om de regels hieromtrent aan te passen en dat de versoepeling er in het najaar van 2013 zou komen. Tot op heden is er echter nog geen sprake geweest van enige aanpassing of versoepeling voor het ouderschapsverlof bij zelfstandigen in bijberoep. In februari 2014 vroeg senator Lijnen in de commissie Sociale Aangelegenheden aan de Minister of er reeds concrete vooruitgang geboekt is in dit dossier. Dit blijkt niet het geval te zijn.

Vandaag de dag kunnen zelfstandigen in bijberoep enkel een voltijdse arbeidsonderbreking opnemen en dus niet kiezen voor een deeltijds ouderschapsverlof. Minister De Coninck zou willen overstappen op een regeling waardoor zelfstandigen in bijberoep ouderschapsverlof kunnen opnemen volgens de 1/2de en 1/5de regeling, zoals dit reeds mogelijk is voor voltijdse werknemers in hoofdberoep.

Op het initiatief van de Minister om de regeling van het ouderschapsverlof uit te breiden, kwam een gunstig advies van de Inspectie van Financiën in september 2013. Het Beheerscomité van de RVA gaf daarentegen een unaniem negatief advies omdat ze van mening zijn dat ouderschapsverlof dient om kinderen op te voeden en niet om een zelfstandige nevenactiviteit op te starten. In de commissie Sociale Aangelegenheden maakte de minister er geen geheim van dat zij Lijnen’s idee wel steunt: “Persoonlijk blijf ik dit een verdedigbaar voorstel vinden omdat we als vereiste hadden ingeschreven dat de zelfstandige activiteit reeds 12 maanden voor de aanvraag moest zijn opgestart. Daardoor sluiten we de mogelijke misbruiken die het Beheerscomité aanhaalt mijns inziens uit”.

Nele Lijnen beklemtoont dat het Beheerscomité zich baseert op de meest negatieve hypothese, namelijk dat zelfstandigen in bijberoep het ouderschapsverlof zouden misbruiken om hun bijberoep verder uit te bouwen. “Dit is discriminatie van al wie vandaag als zelfstandige in bijberoep aan de slag is’, reageert de senator op het negatieve advies van het Beheerscomité, “de overheid zou mensen die er vandaag voor kiezen om als zelfstandige in bijberoep extra aan de slag te gaan en zodoende zuurstof in onze economie te injecteren, ten volle moeten steunen.”

Nele Lijnen vroeg de Minister van Werk uitdrukkelijk om zo snel mogelijk een einde te maken aan deze discriminatie.


Hasseltsebaan 109 bus 3, 3940 Hechtel-Eksel Tel: 011-60 66 52 Gsm: 0486-60 65 57 (medewerkster Sara Van Otterdijk) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.