• banner 2 980 250 bpx
  • banner 1 980 250 bpx
  • banner 5 980 250 bpx

Laatste Nieuws

Plenaire vergadering keurde gisteren unaniem resolutie CVS goed

Gisteren werd een resolutie unaniem goedgekeurd in de plenaire vergadering in de Kamer. Resolutie ingediend door Nele Lijnen (Open Vld) Els Vanhoof (CD&V) en Joleen Van Camp (NV-A) :

Plenaire vergadering keurde gisteren unaniem resolutie CVS goed

Over CVS, het chronisch vermoeidheidssyndroom, wordt wel eens lacherig gedaan. Mensen die met CVS geconfronteerd worden stuiten op heel wat onbegrip, in de eerste plaats in de naaste omgeving maar zelfs bij sommige artsen en zorgverleners. ‘Het zal wel tussen de oren zitten’, wordt wel eens gezegd.

Het prestigieuze Amerikaanse Institute of Medicine definieert CVS als een ernstige, chronische, complexe ziekte en stelt voor om de term CVS te vervangen door ‘systemic exertion intolerance disease’. Ze doen dit niet zomaar; ze willen duidelijk maken dat de negatieve connotaties die de term CVS met zich meebrengt, onterecht zijn. Mensen met CVS zijn niet zomaar ‘moe’, ze leiden aan een aandoening.

Als we het Institute of Medicine als toonaangevende wetenschappelijke stem beschouwen als het gaat over aandoeningen als obesitas, diabetes en baarmoederhalskanker, dan denk ik dat we hun boodschap ook serieus moeten nemen als ze het over CVS hebben.

Met deze resolutie, die gisteren unaniem is goedgekeurd in de Commissie Volksgezondheid, geven we als parlement een duidelijk signaal aan de CVS-patiënten van vandaag en van morgen. Dit parlement erkent CVS als een ziekte en stelt maatregelen voorop die moeten leiden tot een effectievere diagnose en betere zorg voor CVS-patiënten.

Welke de precieze oorzaken van CVS zijn, is nog niet bekend. Verschillende factoren, zowel immunologische, genetische als virale zijn reeds genoemd maar overtuigende bewijzen zijn nog niet gevonden. Medische experts en onderzoekers weten al langer dat CVS geen ingebeelde ziekte is. Maar dat besef is nog niet voldoende doorgedrongen tot het brede publiek en zelfs niet tot de medische wereld.

In 2004 werd het drinkwater in de Noorse stad Bergen per ongeluk besmet met de Giardia-parasiet. Enkele jaren later werd een opmerkelijke en tijdelijke opstoot van het aantal CVS-diagnoses in Bergen vastgesteld. Het is evident dat er niet plots een heleboel mensen beslist hebben om zichzelf, op hetzelfde moment, hetzelfde ‘in te beelden’.

Met deze resolutie willen we in de eerste plaats het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg een onderzoek laten uitvoeren waarbij zowel het biomedische model als het bio psychosociaal model voldoende aandacht krijgen. Het is de bedoeling om tot wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen te komen over de aanpak van CVS.

Op basis van dit onderzoek moet het huidige Belgische beleid inzake CVS tegen het licht worden gehouden en moet er vervolgens een richtlijn worden opgesteld inzake de diagnose en behandeling van CVS.

We vragen ook om de nieuwe multidisciplinaire diagnostische centra, die sinds enkele maanden actief zijn, uiterlijk binnen vier jaar te evalueren op basis van een aantal duidelijke criteria.

Het aantal CVS-patiënten in België wordt geschat op 20.000 à 25.000. CVS is een ernstig invaliderende aandoening die ook jonge mensen treft.

In het buitenland wordt, in vergelijking met België, veel meer ingezet op onderzoek naar de mogelijke oorzaken en behandelingen van CVS.

Bij ons overheerst het beeld van CVS als zijnde iets dat louter tot de psychologie behoort. We moeten dringend af van dit beeld. We mogen mensen met CVS niet het gevoel geven dat ze in de kou blijven staan.

Met deze resolutie kan het parlement een kentering teweegbrengen voor de vele duizenden patiënten die dag in, dag uit worstelen met een onbekende en verlammende vijand. 

Nele Lijnen 

Zoeken op de website

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, meld u aan voor updates, initiatieven en nieuws !
captcha