• banner 2 980 250 bpx
  • banner 1 980 250 bpx
  • banner 5 980 250 bpx

Laatste Nieuws

Flexi-jobs: Van Liberaal idee naar kiesprogramma, regeerakkoord en uitvoering!

1 oktober 2015   Straks stemt de Kamercommissie Sociale Zaken over het wetsontwerp van Maggie De Block en Bart Tommelein dat flexijobs invoert in de horeca en het aantal overuren volgens het principe bruto=netto in de horeca verdubbelt. Kamerlid Nele Lijnen, samen met Rik Daems de bedenker van het flexijobsysteem, is tevreden.

“De horeca is een zeer arbeidsintensieve sector met nood aan een grote flexibiliteit”, zegt Kamerlid Nele Lijnen. “Bij mooi weer of een extra reservatie beslist men soms pas op de dag zelf dat er nood is aan extra personeel. De flexi-jobs komen daaraan tegemoet.” Als je minstens vier vijfde werkt bij een andere werkgever, zal je makkelijk kunnen bijverdienen in de horeca. Werkgevers kunnen een eenvoudig systeem gebruiken: het nettoloon -minimum 9,5€ per uur- plus 25% RSZ-bijdragen op dat loon. “Zo blijft een verdere opbouw van sociale rechten ook voor flexijobs gegarandeerd”, aldus Lijnen.

Van liberaal idee naar realisatie in recordtempo
Lijnen bedacht dit systeem in 2013 samen met haar liberale collega Rik Daems. Hun wetsvoorstel uit de Senaat werd opgenomen in het verkiezingsprogramma van Open Vld in 2014. De liberalen overtuigden vervolgens hun coalitiepartners en schreven de maatregel in het regeerakkoord. “Dankzij onze minister Maggie De Block en staatssecretaris Bart Tommelein is dit engagement omgezet in een wetsontwerp waarover de Kamercommissie straks stemt. Ik ben dan ook tevreden en bijzonder fier dat dit liberale idee op zo’n korte termijn wordt gerealiseerd”, reageert Nele Lijnen. De maatregel zal onmiddellijk in werking treden na publicatie in het Staatsblad dit najaar.

Uitbreiding overuren
Het wetsontwerp bevat daarnaast ook een verdubbeling van het aantal goedkope overuren voor vast horecapersoneel: 360 overuren in zaken met een geregistreerde kassa, 300 in alle andere. Voor die overuren geldt bovendien dat bruto gelijk is aan netto. Ook de toeslagen voor zon- en feestdagen vallen dus weg. “Het nieuwe systeem is een win-win voor iedereen. Vast personeel zal aan overuren meer overhouden dan vandaag. En werkgevers zullen op die overuren geen patronale bijdragen én geen toeslagen meer moeten betalen. Het wordt zo rendabeler voor onze horeca om hun zaak te openen op zon- en feestdagen. Een wit overuur zal voortaan 10 à 15 euro kosten in plaats van 20 à 30 euro vandaag”, legt staatssecretaris Tommelein uit .

Een leefbare witte horeca
Met deze maatregelen steunt de regering de horeca bij de verwitting van de sector. “Als je in het zwart werkt kan je geen uitkering krijgen als je je job verliest, je hebt geen vangnet als je ziek wordt, en je bouwt ook geen pensioen op. Met deze maatregelen ondersteunen we de sector om zoveel mogelijk werknemers officieel aan de slag te krijgen, zodat ze sociaal verzekerd zijn. Dat is in eenieders belang”, besluit Tommelein.

Bron: www.openvld.be

Zoeken op de website

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, meld u aan voor updates, initiatieven en nieuws !
captcha