• banner 2 980 250 bpx
  • banner 1 980 250 bpx
  • banner 5 980 250 bpx

Laatste Nieuws

5 weken zwangerschapsverlof voor papa’s: geef ouders de keuze om zwangerschapsverlof te delen

In de plenaire van 9 maart ondervroeg ik Minister Peeters over mijn wetsvoorstel om kersverse ouders de vrije keuze te geven om de laatste 5 weken van het zwangerschapsverlof te delen. Eerder deze week had staatssecretaris voor Gelijke Kansen Demir een lans gebroken om zorgverloven deelbaar te maken.
Meer en meer jonge vaders willen een actievere rol spelen in de opvoeding van hun kroost. Onlangs kaartte bekende Vlaming Thomas Vanderveken aan dat hij langer voor zijn nieuwgeboren zoon wilde zorgen, maar opnieuw moest gaan werken. Staatssecretaris Demir liet zich dan weer positief uit over het Scandinavisch systeem waarbij ouders verplicht een deel van het ouderschapsverlof moeten opnemen. Al jaren sta ik op de barricaden voor meer gelijkheid tussen man en vrouw.

Samen met collega Vincent Van Quickenborne wil ik bijvoorbeeld ouders de vrije keuze geven om de laatste 5 weken van het zwangerschapsverlof onder mekaar te verdelen. Vandaag komen de volle 15 weken toe aan de moeder. Dit voorstel is budgetneutraal voor onze sociale zekerheid, en geeft koppels de mogelijkheid om de tijd met de baby beter te verdelen. De vader kan wat meer zorgen, en de moeder kan indien gewenst opnieuw sneller de draad op het werk opnemen.
Minister van Werk Peeters vindt dit een interessant wetsvoorstel en zal het bestuderen. Hij steunt initiatieven om de combinatie werk en privé te vergemakkelijken en de genderkloof verder te verkleinen. Hij wijst er ook op dat vandaag al 85% van de vaders hun vaderschapsverlof opnemen. Dat is goed nieuws! Het toont aan dat we het opnemen van zorgverlof niet moeten verplichten. Vaders nemen die actieve rol zelf al op. We moeten ouders wel meer keuzevrijheid geven. Ons wetsvoorstel is een belangrijke stap in die richting.

Bekijk hier de tussenkomst in de plenaire vergadering.