• banner 2 980 250 bpx
  • banner 1 980 250 bpx
  • banner 5 980 250 bpx

Laatste Nieuws

Kamer keurt voorstel extra verkoopkanalen voor treintickets goed

Het voorstel “treinpunten” dat Sabine Lahaye-Battheu en ik indienden in De Kamer werd met de steun van NV-A en andere meerderheidspartijen vandaag goedgekeurd. De laatste jaren is de fysieke verkoop van treintickets aan stationsloketten stelselmatig achteruitgegaan. De verkoop aan de loketten daalde van 65% in oktober 2013 naar 46% in september 2016. Tegelijkertijd steeg de verkoop via de automaten van 16% naar 44%. Het aandeel van de onlineverkoop evolueerde van 6,6% naar 7,5%. Daarom kondigde de NMBS in mei 2015 aan dat in 33 stations, waar de inactiviteitsgraad van het personeel meer dan 60% bedroeg, de loketten zouden worden gesloten. In 25 andere stations werden de openingsuren van de loketten beperkt.

Dat heeft heel wat gevolgen voor de reiziger. Zo zijn de wachtruimtes vaak enkel toegankelijk indien er toezicht aanwezig is in het stationsgebouw. Ook de beschikbaarheid van sanitaire faciliteiten blijkt hier vaak afhankelijk van. Vele bestaande stationsgebouwen staan geheel of gedeeltelijk leeg. Naast de loketten en de wachtzalen zijn er bijvoorbeeld ook voormalige woonruimtes van de stationschef of voormalige seinposten die op een herbestemming wachten. Voor sommige stationsgebouwen werd intussen reeds een herbestemming gevonden, maar andere gebouwen staan al jaren geheel of gedeeltelijk leeg. Deze ruimtes, die vaak op zeer goede locaties gelegen zijn, bieden zo geen meerwaarde aan de reizigers, noch aan de omgeving.

Nochtans zijn er creatieve invullingen voor deze ruimtes denkbaar, die zowel voor de reiziger als de NMBS een enorme meerwaarde kunnen bieden. We denken aan een commerciële invulling met een specifieke aandacht voor de noden van de treinreizigers: een handelszaak binnen het bestaande stationsgebouw, die naast zuiver commerciële producten (bijvoorbeeld kranten, koffie of broodjes) ook een beperkt aanbod aan NMBS-producten verkoopt en de wachtruimte (en desgevallend het sanitair) voor de reizigers kan openstellen, biedt deze meerwaarde.

Naar analogie met de ‘PostPunten’ lijkt het dan ook wenselijk om in dit geval te spreken van ‘TreinPunten’. PostPunten worden uitgebaat in bestaande winkels en bieden niet het volledige scala aan postdiensten aan, maar wel postale diensten en producten die klanten regelmatig nodig hebben. ‘TreinPunten’ zouden volgens dezelfde logica kunnen worden geconcipieerd. De verkoop van passes (Rail Pass, Go Pass, Go Pass 1) of eenvoudige biljetten (Standaard, Senioren, Kind) en het verlengen van abonnementen kan bijvoorbeeld perfect binnen dergelijk TreinPunt, de aanmaak van nieuwe abonnementen, de verkoop van internationale tickets of moeilijkere producten niet. Dergelijke ‘TreinPunten’ zouden ook een meerwaarde kunnen bieden voor bestaande halteplaatsen zonder stationsgebouw, waar men dezelfde dienstverlening kan aanbieden bij een bestaande handelaar in de directe omgeving van de halte”, Ook bieden dergelijke ‘treinpunten’ een laagdrempelig en gebruiksvriendelijk alternatief voor de ticketautomaten.

Het is uiteraard niet de bedoeling dat bestaande loketten worden gesloten ten voordele van ‘TreinPunten’. Wanneer er een voldoende vraag is naar een fysiek verkooppunt van NMBS-producten zijn loketten wel degelijk een meerwaarde. Bovendien is het noodzakelijk dat er voldoende verkooppunten blijven bestaan met een afdoende geografische spreiding voor ‘moeilijkere’ producten. Maar als er een (gedeeltelijke) sluiting van een stationsloket wordt overwogen, moet het alternatief van een ‘TreinPunt’ als eerste mogelijkheid worden onderzocht, door middel van een alternatieve invulling binnen het bestaande stationsgebouw of door partnerschappen met lokale handelaars in de nabije omgeving van het station of de halte.