• banner 2 980 250 bpx
  • banner 1 980 250 bpx
  • banner 5 980 250 bpx

Laatste Nieuws

België moet meer investeren in onderwijs voor meisjes in ontwikkelingslanden

Brussel, 9 mei 2017 - Vandaag werd een resolutie goedgekeurd waarin het parlement de regering aanbeveelt om meer te investeren in onderwijs in ontwikkelingslanden. Plan België juicht het initiatief toe. “Ons land kan de kwaliteit van het onderwijs in haar partnerlanden verbeteren en meisjes meer onderwijskansen geven”, zegt beleidsmedewerker Anthony Vanoverschelde.

De parlementsleden vragen via de resolutie bijzondere aandacht voor onderwijs voor meisjes, kleuter- en basisonderwijs, technisch- en beroepsonderwijs en de kwaliteit van het onderwijs. De regering wordt in de resolutie ook aangemaand om op internationaal niveau te pleiten voor hogere investeringen in onderwijs in ontwikkelingssamenwerking.

Parlementslid An Capoen (N-VA) is één van de initiatiefneemsters van de resolutie: “Met deze resolutie wordt de nadruk gelegd op de cruciale rol van onderwijs voor jonge meisjes. Maak meisjes sterk en zij versterken op hun beurt hun maatschappij. Net zoals Lyric Thompson (International Center for Research on Women en Girls Not Brides) het zei op het symposium tegen kindhuwelijken: “When girls are allowed to be girls, everybody wins.”

Een mening die wordt gedeeld door Nele Lijnen, die de resolutie mee indiende: “Ik strijd vanuit het parlement mee voor degelijk basisonderwijs voor meisjes in ontwikkelingslanden. Onderwijs is dé manier om meisjes gelijke kansen te geven in het leven. De wereld heeft sterke vrouwen nodig om oplossingen te vinden voor de uitdagingen van vandaag en morgen.”

Onderwijs is een basisrecht

Beide parlementsleden reisden de voorbije jaren met Plan België naar Cambodja en Niger, waar ze getuige waren van de grote noden op vlak van basisonderwijs en onderwijskansen voor meisjes. Dat ze nu hun engagement hebben vertaald naar deze resolutie, die vandaag in de parlementaire C

ommissie Buitenlandse Betrekkingen unaniem werd goedgekeurd, is voor Plan België een belangrijke stap.

Anthony Vanoverschelde: “Onderwijs is een basisrecht. We vinden dat kinderen wereldwijd minstens twaalf jaar onderwijs moeten volgen. Hoe vroeger ze starten, hoe groter de kans dat ze hun school ook uitzitten. Omdat meisjes meer uitvallen dan jongens, vaak bij het begin van de secundaire cyclus, is het belangrijk dat het Belgische parlement voor het eerst in haar geschiedenis via deze resolutie specifiek aandacht vraagt voor meisjes, en ook het belang van kleuteronderwijs belicht. De resolutie houdt geen verplichtingen in voor de regering, maar heeft wel politiek gezag. We kijken uit naar hoe de regering er gevolg aan zal geven.”

Plan België voert al sinds 2010 campagne over het recht op onderwijs. In oktober 2016 nog haalde de organisatie Adeline N’Ouemou, een 17-jarige activiste voor meisjesrechten uit Benin, naar België. Zij hield in het federale parlement een vurig pleidooi voor onderwijs in ontwikkelingssamenwerking, gericht aan de Belgische volksvertegenwoordigers en aan vice-premier Alexander De Croo.

Enkele sleutelcijfers over onderwijs (2016, Education Commission van de Verenigde Naties):

  • Aan het huidige investeringsritme in de lage-inkomenslanden zal in 2030 zal slechts één jongere op tien het eindniveau van het secundair onderwijs halen.
  • Volgens de Wereldbank brengt in lage-inkomenslanden elke dollar geïnvesteerd in basisonderwijs 10 dollar op.
  • Wereldwijd gaan 263 miljoen kinderen en jongeren niet naar school. De geschatte situatie in enkele partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking: in Benin gaat 27% van de meisjes niet naar de lagere school (tegenover 21% van de jongens), in Niger gaan 54% van de meisjes niet naar de lagere school en zal 91% van hen ook nooit naar school gaan. (UNESCO)
  • In 2014 kreeg 20% van de kinderen in Sub-Sahara-Afrika kleuteronderwijs, ten opzichte van 85% van de kinderen in Europa en Noord-Amerika.

Foto plan België met An Capoen, Nele Lijnen, activiste Adeline N’Ouemou, directeur van Plan België Régine Debrabandere en ambassadeur van Plan België Koen Wauters

Meer cijfers:  http://www.globalpartnership.org/data-and-results/education-data

De volledige resolutiehttp://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/1110/54K1110001.pdf