• banner 2 1280 250 bpx
  • banner 1 1280 250 bpx
  • banner 5 1280 250 bpx

Laatste Nieuws

Lijnen over fusieplannen Bpost-Post NL: “Geen politieke inmenging uit België”

Vanmiddag debatteerde de Kamer over de fusieplannen tussen Bpost en PostNL. Open Vld Kamerlid Nele Lijnen: “Beide postbedrijven zijn complementair en samen kunnen ze 3.200 bijkomende jobs creëren. Dit is een perfect huwelijk dat we alle kansen moeten geven.” Ze roept de Nederlandse overheid dus op zich niet te moeien in dit dossier, net zo min de Belgische staat dit doet.

Het Belgisch postbedrijf Bpost heeft zijn oog laten vallen op een samenwerking met het Nederlandse Post NL. “Dat is niet verwonderlijk”, meent Open Vld Kamerlid Nele Lijnen. “Bpost is de laatste jaren uitgegroeid tot één van de meest performante postbedrijven van Europa. Dat is in de eerste plaats te danken aan de 26.000 medewerkers en aan de toekomstgerichte strategie van het management en de raad van bestuur.”

De uitdaging bestaat er voor bpost in om die positieve dynamiek aan de gang te houden. Lijnen: “Bpost opereert in een sector die steeds internationaler en digitaler wordt met een shift van traditionele postactiviteiten naar de levering van pakketten. In dat opzicht is het samengaan met Post NL een logische stap. Dat bedrijf is perfect complementair met Bpost, onder meer door haar sterke positie op de pakjesmarkt.” De twee postbedrijven samen zouden qua omzet de vierde in Europa zijn. Qua winstgevendheid de derde.

Lees meer...

Nele Lijnen opent debat over basisinkomen in parlement

Open Vld Kamerlid Nele Lijnen vraagt in een resolutie aan het Planbureau om de kost en impact na te rekenen van het invoeren van een basisinkomen in België. Ze pleit op Europees niveau voor een wetenschappelijk proefproject. “Overal in Europa leeft het debat over de zin en onzin van een universeel en onvoorwaardelijk basisinkomen. Met deze resolutie wil ik de discussie openen in ons parlement en land.”

Het klinkt misschien gek: elke burger ontvangt van de overheid maandelijks en onvoorwaardelijk een som geld om in de basisbehoeften te voorzien. “Nochtans groeit het aantal voorstanders van zo’n basisinkomen dag na dag, zowel ter linker- als rechterzijde”, stelt Kamerlid Nele Lijnen vast.

“Het basisinkomen biedt mensen meer financiële zekerheid en daardoor ook minder stress en meer vrijheid. Iedereen kan zonder zorgen doen wat hij of zij wil: werken, ondernemen, zorgen voor familieleden, studeren… Uit studies van onder meer de OESO blijkt dat mensen allerminst voor de hangmat kiezen. Er zouden ook positieve effecten zijn op het welzijn en de armoedecijfers”, aldus het liberale Kamerlid.

Het basisinkomen biedt ook een alternatief voor het huidige systeem van sociale zekerheid, een mastodont met een veelheid aan dure administraties en ingewikkelde regeltjes. “Zeker nu we ons in een tijdsgewricht bevinden waarin verschillende evoluties het huidige systeem zwaar onder druk zetten: denk aan de vergrijzing, automatisering en flexibilisering van arbeid, globalisering, een groeiende kloof tussen hoog- en laagopgeleiden…”

Lees meer...

Actie op wereldmeisjesdag

Dinsdag 11 oktober 2016, op wereldmeisjesdag, ontving Nele Lijnen samen met Plan-ambassadeur Koen Wauters een 17 jarig meisje uit Benin, Adeline. Ze kwam in ons parlement actief pleiten voor meer investeringen in meisjes. "Want meisjes bezitten een ongelooflijk sterke kracht om hun land naar een hoger niveau te tillen"

Plan Belgie: "30 miljoen meisjes gaan niet naar de lagere school. 104 miljoen tienermeisjes gaan niet naar de middelbare school (Unesco, 2014)

Elke minuut trouwen 28 minderjarige meisjes. Wereldwijd tellen we dubbel zoveel ongeletterde jonge vrouwen dan analfabete jonge mannen, wat een enorm obstakel vormt bij het vinden van een job. Voor elke vier mannelijke parlementariërs, tellen we slechts één vrouwelijke tegenhanger. Slechts 10 van de 152 staatshoofden zijn vrouwen. En amper 4 % topbedrijfsleiders zijn vrouw."

The future is female!

Studentenarbeid hervormd naar uren ipv dagen

De regering heeft deze week beslist om studentenarbeid te hervormen van 50 dagen naar 475 uren. Dit zal ingaan vanaf januari 2017.
In 2008 diende Nele Lijnen samen met Willem-Frederik Schiltz een wetsvoorstel in om de studentenarbeid te hervormen van 1 maand tijdens de zomer naar een uren systeem op jaarbasis. Samen met huidig staatssecretaris Philippe Debacker, toenmalig voorzitter Jong Vld lanceerden ze de campagne "studentenarbeid ontketend". Dat resulteerde in 2011 in het compromis van 50 dagen. Een zeer belangrijke stap voorwaarts voor onze jongeren. Maar 50 dagen betekende dat studenten die bijvoorbeeld enkele uren bij de bakker werken op zondagvoormiddag een hele dag kwijt zijn van hun 50-dagen contingent. Vandaar dat Nele Lijnen samen met haar huidige collega Lachaert een nieuw voorstel indiende bij het begin van deze legislatuur om het 50-dagen systeem te veranderen in een uren systeem.

Lees meer...

Zoeken op de website

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, meld u aan voor updates, initiatieven en nieuws !
captcha