• banner 2 1280 250 bpx
  • banner 1 1280 250 bpx
  • banner 5 1280 250 bpx

Laatste Nieuws

“Treinpunten om de reiziger beter te bedienen”

Open Vld-Kamerlid Nele Lijnen onderstreepte vandaag in de Kamer het belang om in te zetten op een innovatieve dienstverlening binnen de NMBS naar aanleiding van berichten dat in Limburg de loketten in een aantal stations zouden sluiten. Ze kreeg ook gehoor bij de regering voor haar pleidooi voor treinpunten, zodat in de stationsomgeving een actieve plek blijft.

Lees meer...

Na één maand al meer dan 4000 flexi-jobbers

Op amper één maand tijd werken er reeds 4.236 flexi-jobbers in de horeca. Tegelijkertijd tonen cijfers van de RSZ aan dat de tewerkstelling in de sector stijgt en dat er in 2015 minder falingen waren. Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein: ‘De horecasector heeft de weg naar de flexi-jobs gevonden en doet het na enkele moeilijke jaren weer beter.’

Lees meer...

Nele Lijnen wil sensibiliserende statistieken op verkeersboetes

Open Vld Kamerlid Nele Lijnen pleit er voor om statistieken over ongevallen en de gevolgen van bijvoorbeeld overdreven snelheid of gsm’en weer te geven op verkeersboetes. “Op die manier confronteer je overtreders heel concreet met de gevolgen van hun rijgedrag en vergroot je het draagvlak voor regels, controles én boetes.”

Het aantal verkeersdoden in België blijft ontoelaatbaar hoog. In 2014 waren er 715 slachtoffers te betreuren. “Dit is onaanvaardbaar. Elke morgen slaan we de krant open en zien we hoe gezinnen verscheurd worden door dodelijke verkeersongevallen die al te vaak te wijten zijn aan menselijke fouten, onoplettendheid, overdreven snelheid of alcoholgebruik”, aldus Nele Lijnen, lid van de Kamercommissie Mobiliteit.

Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid
Mobiliteitsminister Galant lanceerde in oktober een oproep aan de burgers om mee na te denken over maatregelen om deze hoge dodentol terug te dringen. Vandaag 15 december presenteert ze tijdens de Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid de resultaten. Lijnen: “Wij steunen dit initiatief van de minister. Het is belangrijk om burgers maximaal te betrekken. Niet alleen bij het uittekenen van het beleid, de verkeersregels en bijkomende maatregelen. Maar ook bij de handhaving moeten burgers zich betrokken voelen. Denk bijvoorbeeld aan lokale politiezones die op verzoek van burgers op bepaalde locaties snelheidscontroles uitvoeren.”

Sensibiliserende verkeersboetes
Nele Lijnen lanceert zelf een idee om het draagvlak bij de burgers voor verkeersregels, controles daarop en sancties te vergroten. “Ik pleit ervoor om op verkeersboetes een sensibiliserende boodschap te plaatsen met statistieken over ongevallen en de concrete gevolgen van bijvoorbeeld overdreven snelheid. Deze kunnen zelfs per politiezone of gemeente worden toegespitst.”

Lijnen denkt aan volgende concrete voorbeelden: ‘U reed 50km per uur in een zone-30. Bij een aanrijding van een fietser of voetganger dalen de overlevingskansen van 90% bij 30 km per uur naar 50% bij 50 km per uur. Vorig jaar waren er x verkeersongevallen en x verkeersdoden in uw gemeente te wijten aan overdreven snelheid, waarvan x in een zone-30.’ Of nog: ‘Het gebruik van de gsm of smartphone is de meest voorkomende bron van afleiding voor chauffeurs. Vorig jaar waren x aantal dodelijke ongevallen te wijten aan gsm’en achter het stuur.’

Het liberale Kamerlid is er van overtuigd dat deze boodschappen de overtreders zullen doen nadenken over hun gedrag. “Zeker wanneer we de statistieken concreet vertalen en toespitsen op hun eigen leefomgeving. Om het aantal verkeersdoden naar beneden te halen, moeten we de burger meer betrekken en sensibiliseren. Nu hebben overtreders nog te vaak het gevoel dat ‘de staat in hun zakken zit’. Met dit voorstel bewijzen we het nut van verkeersregels en de controle daarop.”

Het is volgens Lijnen dus een ‘quick win’ die gemakkelijk te realiseren is door een aantal standaardzinnen te formuleren en de statistieken per politiezone of gemeente hieraan te koppelen. Ze bekijkt samen met Binnenlandminister Jambon en Mobiliteitsminister Galant hoe deze sensibiliserende boetes kunnen worden uitgerold.

Na een week al meer dan duizend flexi-jobbers

Sinds 1 december kan iedereen die minstens 4/5e werkt onbeperkt bijverdienen in de horeca. Vrijdagochtend waren reeds 1.108 mensen met een flexi-job aan de slag, bij 456 verschillende horecazaken. Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein: ‘Dit zijn zeer mooie cijfers. En nog lang niet alle horecazaken zijn op de hoogte. Ik ben ervan overtuigd dat er tegen de zomer tienduizenden flexi-jobbers zullen zijn.’

Lees meer...

Zoeken op de website

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, meld u aan voor updates, initiatieven en nieuws !
captcha