• banner 2 1280 250 bpx
  • banner 1 1280 250 bpx
  • banner 5 1280 250 bpx

Eerste Schepen

1ste Schepen Hechtel-Eksel

Ik begon mijn carrière in de lokale politiek in 2006 als gemeenteraadslid voor HE VLD-Vivant. 6 jaar lang hebben wij zeer hard gewerkt vanuit de oppositie onder leiding van fractieleider Jan Dalemans.

6 jaar lang zijn wij de straat op gegaan, hebben wij geluisterd naar de suggesties van de inwoners en hebben wij getracht vanuit de oppositie om van Hechtel-Eksel een gezellige, leefbare en gezonde gemeente te maken. Na 6 jaar oppositie zijn we vervolgens met een straffe ploeg naar de gemeenteraadsverkiezingen getrokken. Bijna een gans jaar lang hebben we campagne gevoerd, bijvoorbeeld door van deur tot deur te gaan om te luisteren naar wat echt belangrijk is voor de mensen. Jan Dalemans en ikzelf werden hierbij gesteund door een fantastische ploeg. Onze inzet is beloond. Op 14 oktober werd HE de grootste partij in Hechtel-Eksel. Zo zijn wij de enige Limburgse gemeente waar een liberale afdeling zo’n groot succes heeft geboekt.

Op 2 januari legde ik de eed af als Schepen voor de gemeente Hechtel-Eksel. Jan Dalemans is Burgemeester en ik ben eerste Schepen bevoegd voor Sport, economie & werk, gelijke kansen, wonen, kinderopvang en evenementen. Deze bevoegdheden sluiten zeer nauw aan bij de thema’s die ik ook in de Senaat opvolg. Via mijn parlementair werk kan ik meer druk zetten om bepaalde onrechtvaardigheden uit de wereld te helpen en kan ik meer ruchtbaarheid geven aan bepaalde dossiers. De functie van eerste schepen is eigenlijk een eerder protocollaire functie. Het houdt in dat ik de burgemeester vervang bij officiële aangelegenheden wanneer hij verhinderd is en dat ik zijn bevoegdheden overneem wanneer hij in verlof is.

Naast mij hebben we ook nog 2 andere schepenen: Theo Martens en Jacky Snoeckx. HE heeft ook nog de bevoegdheden verkeersveiligheid, politie, burgerzaken en financiën-begroting, personeel en organisatie, e-Government – perscommunicatie en protocollaire feesten, Jeugd, toerisme, leefmilieu, landbouw en buurtwerking, openbare werken, mobiliteit, recyclage, begraafplaatsen, nutsvoorzieningen en waterzuivering. Stuk voor stuk belangrijke bevoegdheden voor onze gemeente.

Schepen zijn is echter niet zomaar een “bijjobje”. Het lokale niveau is het niveau dat het dichtste bij de mensen staat, het niveau waarbij de mensen zich nog het meest betrokken voelen. Op gemeentelijk niveau worden geen grote algemene beslissingen genomen zoals hoeveel pensioen u later zult krijgen, maar wij beslissen wel over het al dan niet verhogen van de gemeentebelastingen, het bouwen van sociale woningen, het subsidiëren van lokale projecten en evenementen, het (her)aanleggen van nieuwe wegen en rioleringen, het inrichten van buitenschoolse kinderopvang, het investeren in nieuwe scholen,… Ik vind het dan ook bijzonder belangrijk dat dergelijke beslissingen niet lichtzinnig worden genomen. Want ook deze beslissingen kunnen een grote invloed hebben op het leven van onze inwoners, onze gezinnen, onze kinderen, onze ouderen en onze zwakkeren.

Elke beslissing wordt afgewogen aan de tips en opmerkingen die wij kregen van de inwoners na onze meer dan 5000 huisbezoeken in de afgelopen legislatuur. Ik heb een groot hart voor onze gemeente en de mensen die er wonen, leven en werken en ik beloof dan ook mij de komende legislatuur te blijven inzetten voor hen allemaal.

hechtel eksel 

 

Zoeken op de website

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, meld u aan voor updates, initiatieven en nieuws !
captcha