• banner 2 1280 250 bpx
  • banner 1 1280 250 bpx
  • banner 5 1280 250 bpx

Evenementen

Bevoegd voor Evenementen

Mensen samen brengen in een ontspannen sfeer is de beste manier om verzuring tegen te gaan. Jammer genoeg kunnen evenementen ook tot gevolg hebben dat er overlast is voor de buurt wat betreft mobiliteit en parkeren, geluidsoverlast en extra afval. Het blijft belangrijk dat mensen beseffen dat de overlast van voorbijgaande aard is. Het gemeentebestuur zal, in samenspraak met de organisatoren steeds trachten de overlast tot een minimum te beperken. Dit gezegd zijnde wil ik in Hechtel-Eksel een klimaat creëren dat het voor verenigingen en vrijwilligers mogelijk maakt om met een minimum aan administratieve overlast en planlast evenementen te organiseren die de mensen dichter bij elkaar brengen. Het is niet de bedoeling dat de gemeente zelf evenementen gaat organiseren. Wij willen hiervoor zoveel mogelijk samen werken met verenigingen en bestaande initiatieven versterken. Zij hebben immers de ervaring en know-how en zijn derhalve het best geplaatst om dergelijke organisatie op zich te nemen.

hechtel eksel 

 

Zoeken op de website

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, meld u aan voor updates, initiatieven en nieuws !
captcha