• banner 2 1280 250 bpx
  • banner 1 1280 250 bpx
  • banner 5 1280 250 bpx

Nele Lijnen als Volksvertegenwoordiger

Hier vindt u een overzicht van het parlementair werk van Nele Lijnen in de Kamer.

Verder is Nele Lijnen vast lid voor de volgende commissies in de Kamer:
Werkgroep "Robot- en digitale agenda"
Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie
Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven
Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw

Naast haar vaste commissies kan zij ook andere commissies bijwonen (al dan niet ter vervanging van een afwezige collega) en er bijvoorbeeld meewerken aan wetsvoorstellen of vragen stellen aan de federale ministers die voor andere domeinen bevoegd zijn. Hier kan je het beknopt verslag raadplegen van de verschillende commissievergaderingen. 

In de commissies worden de werkzaamheden van de plenaire vergadering voorbereid waardoor ze doeltreffender en vlugger kan werken. Wetsontwerpen en voorstellen (wetsvoorstellen, voorstellen van resolutie, voorstellen tot oprichting van een onderzoekscommissie, voorstellen tot herziening van de Grondwet) worden voorgesteld, besproken, eventueel geamendeerd en gestemd.
Het verslag van de bespreking en de door de commissie aangenomen tekst worden vervolgens aan de wekelijkse plenaire vergadering voorgelegd waar er tevens ook gestemd wordt over de verschillende voorgelegde voorstellen.
Naast de voorbereiding van het wetgevend werk oefenen de commissies ook controle uit op de regering via interpellaties en mondelinge vragen.

Zoeken op de website

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, meld u aan voor updates, initiatieven en nieuws !
captcha