Skip to main content
  • Slide Mobile 2019 2b
  • Slide Mobile 2019 3b
  • Slide Mobile 2019 4b
  • Slide Mobile 2019 5b
  • Slide Mobile 2019 6b
  • Slide Mobile 2019 7b
  • Slide Mobile 2019 8b
  • Slide Mobile 2019 9c

Eresenator

Ik begon mijn parlementaire carrière op 16 maart 2006 als gecoöpteerd senator en daarna als rechtstreeks verkozen senator tot aan de verkieingen van 2014. Op 25 mei 2014 werd ik verkozen als Volksvertegenwoordiger, waardoor ik de overstap maakte van de Senaat naar de Kamer. Als liberaal politica werkte ik rond mobiliteit, gelijke kansen en de positie van de vrouw, robot- en digitale agenda, bedrijfsleven en arbeidsmarkt, bestrijden van seksueel geweld, cybercriminaliteit, ontwikkelingssamenwerking, ...  De verkiezingen van 26 mei 2019 veroorzaakten een ware aardverschuiving waarbij alle traditionele partijen moesten inboeten. Hierdoor heb ik de tweede kamerzetel van Open Vld voor Limburg net niet gehaald. In tegenstelling tot de tendens steeg mijn persoonlijk stemmenaantal wel nog waardoor ik opklom tot de 7de plaats van best scorende politici voor de Kamer in Limburg, maar het heeft niet mogen zijn. Ik kreeg van de Limburgers 15.193 voorkeurstemmen waarvoor ik enorm dankbaar ben. Eind 2019 kreeg ik de titel van Eresenator toegekend, die voorbehouden is voor parlementsleden na minstens 12 jaar mandaat en na goedkeuring van het parlement. 

Een aantal politieke realisaties waar ik trots op ben: ik stond o.a. aan de wieg van de flexi-jobs, versoepeling van studentenarbeid, uitbreiding van het ouderschapsverlof voor zelfstandigen, het waarborgen van minimale dienstverlening bij stakingen,  de oprichting van het cannabisbureau voor de teelt en productie van medicinale cannabis, ... . De strijd tegen seksueel geweld werd mede dankzij mij hoog op de politieke agenda geplaatst en ik blijf ijveren voor een gespecialiseerd zorgcentrum voor slachtoffers in Limburg. Het adviescomité Maatschappelijke Emancipatie maakte op mijn aandringen een stevig rapport over de problematiek van verkrachtingen, waarvan ik als rapporteur de pen vasthield. Diverse aanbevelingen daaruit werden reeds gerealiseerd. Als politica ben ik enorm begaan met wat er dagdagelijks gebeurt in de samenleving. Maar ik vind het ook mijn plicht om mijn blik op overmorgen te plaatsen. In de commissie “Robot en digitale agenda: Robocom” schreef ik als rapporteur een lijvig verslag over de technologische innovaties en de impact ervan op ons land (bv. zelfrijdende auto’s). Ook schreef ik het boek “Win for Life” over het basisinkomen. Op het eerste zicht lijkt het absurd om iedereen zonder voorwaarden maandelijks geld te geven, maar ik geloof in de kracht van mensen en niet in betutteling en overregulering. De verandering van gedrag voor mens en maatschappij die het teweeg brengt, biedt zoveel voordelen dat het de moeite loont om een totaal nieuw sociaal zekerheidssysteem grondig en met een open geest te onderzoeken. Ons huidige systeem werd bedacht in een tijd waarin vast werk vanzelfsprekend was en vergrijzing onbekend terwijl onze samenleving van vandaag totaal anders is en niet meer kan zonder internet en automatisering. We kunnen niet blijven knippen en plakken aan het sociale zekerheidsmodel van nu dat onbetaalbaar is geworden. Ik zie het als mijn plicht om na te denken over de uitdagingen van morgen en politiek te voeren met een visie op overmorgen. 

Wil je een overzicht hebben van mijn parlementair werk (mijn wetsvoorstellen, parlementaire vragen en commissiewerk) klik dan hier voor een overzicht van mijn parlementair werk in de Senaat en hier voor een overzicht van mijn werk in de Kamer.

 Klik hier voor enkele artikels waarmee ik in de media verscheen.