• banner 2 1280 250 bpx
  • banner 1 1280 250 bpx
  • banner 5 1280 250 bpx

Belofte voor soepeler ouderschapsverlof bij zelfstandig bijberoep

HASSELT - Werknemers met een zelfstandig bijberoep kunnen binnenkort ook kiezen voor deeltijds ouderschapsverlof.

Lees meer: Belofte voor soepeler ouderschapsverlof bij zelfstandig bijberoep

'ACOD spuit mist en minimaliseert gevolgen spoorstaking'

De Open Vld-senatoren Nele Lijnen en Guido De Padt hekelen de "chantage" van de ACOD en de CGSP Cheminots naar aanleiding van hun aangekondigde staking voor donderdag 27 juni.

Lees meer: 'ACOD spuit mist en minimaliseert gevolgen spoorstaking'

Kritiek op anonieme fraudekliklijn

De SIOD, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, lanceert eind 2013 een meldpunt waarop sociale fraude anoniem kan gemeld worden. Het gaat dan vooral over zwartwerk, bijstandsfraude, domiciliefraude of werkloosheidsfraude. Her en der komt kritiek op het voorstel.

Lees meer: Kritiek op anonieme fraudekliklijn

Verkrachtingen: Harde cijfers vragen harde maatregelen

Senator Nele Lijnen (Open Vld), die tevens voorzitter is van de commissie gelijke kansen voor vrouwen en mannen, stelde vragen omtrent de opvolging en vervolging van verkrachtingszaken aan de Minister van Justitie. “Een verkrachting is de grootste aanslag op de psychische en fysieke integriteit. Het is daarom bijzonder belangrijk dat de drempel voor slachtoffers om dit aan te geven zo laag mogelijk wordt gehouden. Tevens is het cruciaal dat de aangifte goed wordt opgevolgd en het bewijsmateriaal degelijk wordt onderzocht en bijgehouden om zo te vermijden dat er nog meer slachtoffers vallen,” aldus Nele Lijnen.

Uit de cijfers die de senator verkreeg blijkt dat het aantal verkrachtingen dat wordt geregistreerd bij de parketten jaarlijks stijgt. In 2009 werden 3360 verkrachtingen geregistreerd, in 2011 waren dat er reeds 4038, dat is een stijging met bijna 20%. Voorts merken we op dat de stijging het grootste is in Vlaanderen en Brussel. Nele Lijnen: “Dit kan 2 zaken betekenen. Ofwel is er een stijging van het aantal verkrachtingszaken, ofwel, en dat vermoed ik, is er een grotere aangiftebereidheid van de slachtoffers. Dit bewijst dat een aantal maatregelen die genomen zijn om de secundaire victimisering te beperken, werken”.

Lees meer: Verkrachtingen: Harde cijfers vragen harde maatregelen

Zoeken op de website

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, meld u aan voor updates, initiatieven en nieuws !
captcha