• banner 2 1280 250 bpx
  • banner 1 1280 250 bpx
  • banner 5 1280 250 bpx

Zieke zelfstandigen krijgen sneller uitkering

Zelfstandigen die ziek worden of door een ongeval arbeidsongeschikt zijn, moeten momenteel 14 dagen wachten voor ze van het ziekenfonds een uitkering ontvangen. Deze periode, ook wel de ‘carensperiode’ genoemd, is door de regering al ingekort van één maand tot veertien dagen. De Kamercommissie Bedrijfsleven keurde een verdere verkorting van deze wachtperiode van 14 naar 7 dagen goed. Daarbovenop worden ziekteperiodes van langer dan 7 dagen voortaan al vanaf de eerste dag vergoed. “Op die manier zijn zelfstandigen beter gewapend tegen inkomensverlies bij ziekte”, zeggen liberale kamerleden Nele Lijnen en Frank Wilrycx.

Lees meer: Zieke zelfstandigen krijgen sneller uitkering

Kankerpatiënten krijgen "recht om vergeten te worden"

Brussel-Verzekeraars mogen patiënten die meer dan tien jaar genezen zijn van kanker niet langer weigeren voor bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering. De Kamer zette daarvoor gisteren het licht op groen.

Lees meer: Kankerpatiënten krijgen "recht om vergeten te worden"

Ouderverlof zelfstandigen goedgekeurd

De Kamercommissie Bedrijfsleven heeft gisteren unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd dat het recht op vaderschapsverlof invoert voor zelfstandigen. De tekst moet de combinatie tussen werken en privé beter verteerbaar maken, maar ook eenverschil in behandeling met loontrekkenden uit de wereld helpen.

Lees meer: Ouderverlof zelfstandigen goedgekeurd

Bekendmaking eerste resultaten proef met basisinkomen in Finland

Vandaag werden de eerste (voorlopige) resultaten bekend gemaakt ivm het wetenschappelijk onderzoek rond het Basisinkomen in Finland. De bekendmaking gebeurde door het agentschap Kela en het Ministerie van Sociale Zaken en Gezondheid. Tijdens het onderzoek kregen 2000 willekeurige en langdurige werklozen onvoorwaardelijk 560 euro per maand gedurende 2 jaar (in 2017 en 2018).
De resultaten, die voorlopig enkel nog over het eerste jaar gaan, zijn positief en in lijn met wat de sociale wetenschappers verwacht hadden. De proefpersonen met een basisinkomen werden vergeleken met een controlegroep en volgende positieve effecten werden waargenomen: vooruitgang van het algemeen welzijn, meer vertrouwen in de eigen toekomst en de economische situatie, meer mogelijkheden om zelf dingen te verwezenlijken, verbeterde gezondheid, minder bureaucratische ervaring van de sociale zekerheid en meer vertrouwen om in de toekomst tewerkgesteld te worden.

Lees meer: Bekendmaking eerste resultaten proef met basisinkomen in Finland

Zoeken op de website

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, meld u aan voor updates, initiatieven en nieuws !
captcha