Skip to main content
  • Slide Mobile 2019 2b
  • Slide Mobile 2019 3b
  • Slide Mobile 2019 4b
  • Slide Mobile 2019 5b
  • Slide Mobile 2019 6b
  • Slide Mobile 2019 7b
  • Slide Mobile 2019 8b
  • Slide Mobile 2019 9c

In Beeld: videos

Sociale zekerheid - gezondheidszorg

Wetgevende initiatieven inzake sociale zekerheid/gezondheidszorg

Met de financiële en economische crisis nog vers in ons geheugen kunnen we op het vlak van ons sociaal zekerheidssysteem alvast één duidelijke les trekken: dankzij onze sociale zekerheid heeft de crisis in België niet zo hard toegeslagen als in de VS. Door dit sociaal zekerheidssysteem wordt de koopkracht van de mensen immers op peil gehouden en dat zorgt voor de nodige stabiliteit in de economie.

In de VS hebben ze dat ook enigszins begrepen: niet minder dan 40% van het herstelplan van Obama gaat naar sociale maatregelen, zoals voedselbonnen, langere werkloosheidsuitkeringen, onderwijs etc., m.a.w. naar een sociale bescherming die voor ons vanzelfsprekend is.
Onderstaande initiatieven (wetsvoorstellen, voorstellen van resolutie, parlementaire vragen, parlementaire verslagen, tussenkomsten) gaan over de sociale zekerheid en gezondheidszorg.

Medische cosmetiek zit in de lift: meer en meer mensen binden de strijd aan tegen veroudering of laten ingrepen uitvoeren om zo hun uiterlijk af te stemmen op het schoonheidsideaal. Het cosmetische thema heeft ook zijn weg gevonden naar tv en ook het internet is een medium dat artsen en klinieken gebruiken om reclame te maken. Hoewel reclame informatief kan zijn, moet ronselreclame aan banden worden gelegd. Het is in dat opzicht dat ik een wetsvoorstel indiende:

Wetsvoorstel tot het instellen van een reclameverbod voor esthetische ingrepen

Niet enkel moet er strijd geleverd worden tegen de ronselreclame inzake esthetische ingrepen, ook moet er aandacht geschonken aan de kwalificaties van de arts die de ingrepen uitvoert. Het gaat over cosmetische ingrepen, maar het blijven operaties en bijgevolg zijn hier ook de nodige risico's aan verbonden. Vanwege deze risico's is het belangrijk om regels op te leggen aangaande de bekwaamheid en kwalificaties van de uitvoerders van cosmetische ingrepen. Hierover diende ik volgend wetsvoorstel in:

Wetsvoorstel aangaande de kwalifacaties tot het uitvoeren van esthetische ingrepen

Om het onderwerp rond de cosmetische ingrepen af te sluiten, diende ik een wetsvoorstel in aangaande de instellingen waar esthetische ingrepen worden uitgevoerd. De focus ligt hier vooral bij de instellingen buiten de ziekenhuizen. Voor deze instellingen moeten er normen komen opdat de veiligheid van de patiënt gewaarborgd blijft en om misbruiken te voorkomen. 

Wetsvoorstel tot regeling van de instellingen waar esthetische ingrepen worden uitgevoerd

Wetsvoorstel tot invoering van het pensioenkrediet

De uitkeringsfraude moet strenger aangepakt worden, zodoende diende ik volgend wetsvoorstel in:

Wetsvoorstel ter bestrijding van de uitkeringsfraude

Wetsvoorstel ter koppeling van de nummerplaatsregistratie ter bestrijding van de sociale fraude

Wetsvoorstel ter ondersteuning van samenwerkingsverbanden tussen OCMW's ter bestrijding van de sociale fraude

Wetsvoorstel tot harmonisering van de regelingen inzake overlevingspensioen

Wetsontwerp aangaande de verhoging van de maximumleeftijd voor bloeddonatie

Het chronisch vermoeidheidssyndroom is een onderwerp waarover heel wat discussie bestaat. De oorzaak is onbekend en ook over de behandelingswijze bestaat geen consensus. Toch is het een ziekte waar duizenden mensen aan lijden. Ik vind het dan ook belangrijk om aandacht aan deze ziekte te geven, daarom dat ik hierover een resolutie heb ingediend.

Voorstel van resolutie inzake een multidisciplinaire aanpak van CVS/ME

Voorstel van resolutie aangaande het instellen van een verbod op injecteerbare borstimplantaten

Voorstel van resolutie aangaande de opvang van personen met een handicap met een bijkomende psychische stoornis

Voorstel van resolutie aangaande het Softenon-drama en de schadeloosstelling van de slachtoffers

Anorexia komt bij meer en meer mensen voor, maar het zijn hoofdzakelijk vrouwen die deze eetstoornis ontwikkelen. De rol van de modewereld, waarbij mager zijn als het ideaal wordt beschouwd, is hierbij niet te onderschatten. Anorexia kan echter grote gevolgen met zich meebrengen, zowel op pschychologisch, lichamelijk als sociaal vlak. In de volgende resolutie schenk ik aandacht aan deze problematiek :

Voorstel van resolutie aangaande het anorexiabeeld in de modewereld

Schriftelijke vraag over de legionellabacterie en compost

Schriftelijke vraag over Aidsbestrijding - Opname in de lijst van landen waar de wetgeving een doeltreffende bestrijding in de weg staat

Schriftelijke vraag over HIV-beleid - Doeltreffendheid - Wetgeving - Intraveneuze druggebruikers en gevangenen

Schriftelijke vraag over toevoegen additieven in sigaretten - Verhoging van het verslavend karakter - Effect op volksgezondheid

Schriftelijke vraag over toevoeging van chloor in sigaretten

Schriftelijke vraag over aanvragen van invaliditeitsattesten - Afhandelingsduur

Schriftelijke vraag over Vitamine D - Tekorten - Europees onderzoeksproject Helena - Jongeren - Preventie

Schriftelijke vraag over toevoegen additieven in sigaretten - Verhoging van het verslavend karakter - Effect op volksgezondheid

Schriftelijke vraag over eetstoornissen - Anorexia nervosa - Kinderen - Leeftijd - Evoluties - Behandeling - Preventie

Schriftelijke vraag over navelstrengbloed - Donaties - Bloedbanken - Financiering

Schriftelijke vraag over baarmoederhalskanker - Uitstrijkjes - Overzicht - Zelf afnemen van een uitstrijkje - HPV-testen

Schriftelijke vraag over aanvragen van invaliditeitsattesten - Afhandelingsduur - Evolutie

Schriftelijke vraag over chronische pijn - Multidisciplinaire pijncentra - Erkenning - Geografische spreiding

Schriftelijke vraag over medische fouten - Chirurgische ingrepen - Gezondheidsschade - Overlijdens - Evolutie - Verbeteringen

Schriftelijke vraag over baarmoederhalskanker - Humaan papillomavirus - Preventie - Uitstrijkjes - Overzicht - Thuistest

Schriftelijke vraag over chronisch vermoeidheidssyndroom - Diagnose - Andere aandoeningen

Schriftelijke vraag over Lupus - Diagnose - Epidemiologische gegevens - Ziekte van Lyme

Schriftelijke vraag over Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) - Schorsingen - Werkhervattingen - Arbeidsongeschiktheid - Controleartsen

Schriftelijke vraag over het coronavirus

Schriftelijke vraag over privésauna's - Gezondheidsrisicos - Controles - Gemeentes

Schriftelijke vraag over navelstrengbloed - Donaties - Bloedbanken - Overzicht - Evoluties

Schriftelijke vraag over tatoeëerders - Erkenning - Thuistatoeëerders - Hygiëne - Overzicht

Schriftelijke vraag over afgestudeerde kinesitherapeuten - Toekenning RIZIV-nummer - Problemen - Administratieve vereenvoudiging

Schriftelijke vraag over Smartphones - Medische apps - Volksgezondheid - Stand van zaken in België

Schriftelijke vraag over nepartsen - Valse declaraties - Cijfers - Evolutie - Maatregelen

Schriftelijke vraag over bloedverdunners - Gebruik in België - Cijfergegevens - Maagbloedingen - Overlijdens

Schriftelijke vraag over clusterhoofdpijn - Behandeling - Cijfergegevens

Schriftelijke vraag over nepmedicijnen - Onderschepping door de douane - Cijfers - Types namaakmedicijnen en land van oorsprong - Ontwikkeling - Middelen, evaluatie en kanalen voor opsporing - Hiaten

Schriftelijke vraag over minderjarigen - Comadrinken - Alcoholvergiftiging - Overzicht - Evolutie

Schriftelijke vraag over Parafenyleendiamine (PPD) - Tatoeages - Haarkleurmiddel - Allergische reacties - Cijfers

Schriftelijke vraag over kinderbijslag - Kinderen van wie het woonland niet België is - Overzicht - Fraude - Bilaterale akkoorden

Schriftelijke vraag over diabetesmedicijnen - Incretine mimetica - Gevaren - Overzicht

Schriftelijke vraag over extreem programma "Insanity" - Gevaren - Richtlijnen voor fitnesscentra - Preventie en informatie van de bevolking

Schriftelijke vraag over Salmonella - Besmet voedsel - Test - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Procedures

Schriftelijke vraag over Facelift - PRP - "Vampire facelift" - Klachten - Onderzoek

Schriftelijke vraag over Extended-spectrum bèta-lactamase (ESBL)-bacterie - Richtlijn - Metingen - Besmetting - Preventie

Schriftelijke vraag over ziekenhuispersoneel - Geweld en agressie - Evolutie - Typologie - Regionale verschillen - Gevolgen - Preventie en bescherming

Schriftelijke vraag over internethype - Jongeren - "Cinnamon challenge" - Gezondheidsrisico's - Astma - Longziekten - Preventie