Skip to main content
  • Slide Mobile 2019 2b
  • Slide Mobile 2019 3b
  • Slide Mobile 2019 4b
  • Slide Mobile 2019 5b
  • Slide Mobile 2019 6b
  • Slide Mobile 2019 7b
  • Slide Mobile 2019 8b
  • Slide Mobile 2019 9c

In Beeld: videos

Economische herstelmaatregelen

Wetgevende initiatieven inzake economische herstelmaatregelen

Op 15 september 2008 ging Lehman Brothers failliet. De Wall Streetbank had te veel rommelkredieten opgestapeld en ging ten onder. De val van was het begin van een wereldwijde financiële en economische crisis. De eerste naschokken waren zo hevig dat ook een aantal Belgische bankreuzen ten val kwamen. Wat volgde was een gevoelige kredietverstrakking ten aanzien van bedrijven, zelfstandigen en KMO’s doordat een aantal Belgische grootbanken niet meer zoals voorheen werkten.

Daarom dat het zo belangrijk is dat de overheid, in tijden van crisis, zeer snel actie onderneemt door ondernemingen tegemoet te komen, en dit op een snelle en kostengunstige manier. Onderstaand vindt u de verschillende initiatieven die ik daarover genomen heb:

Voorstel van resolutie betreffende het statuut van de werknemer en de afschaffing van het onderscheid tussen arbeider en bediende

Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van de mogelijkheid voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die de officiële pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, om 400 uren op jaarbasis te werken tegen een voordelig RSZ-tarief

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, teneinde het dienstenchequesysteem uit te breiden tot onthaal van minderjarigen en een combinatie van kinderopvang en thuishulp van huishoudelijke aard

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrek van beroepskosten voor woon-werkverkeer