Skip to main content
  • Slide Mobile 2019 2b
  • Slide Mobile 2019 3b
  • Slide Mobile 2019 4b
  • Slide Mobile 2019 5b
  • Slide Mobile 2019 6b
  • Slide Mobile 2019 7b
  • Slide Mobile 2019 8b
  • Slide Mobile 2019 9c

In Beeld: videos

Vrouwenrechten

Samen strijden voor vrouwenrechten. Gewoon doen.

Vrouwen hebben doorheen de jaren keihard moeten vechten voor een gelijke positie in de maatschappij. Die strijd heeft duidelijke vruchten afgeworpen, zoals stemrecht voor vrouwen en het recht om te beslissen over hun eigen agenda. Toch is er nog veel werk aan de winkel, bijvoorbeeld sterkere wetgeving rond seksueel geweld, themaverloven, de loonkloof en het glazen plafond.

Te veel vrouwen en mannen zijn nog steeds slachtoffer van seksueel geweld. Zo worden elk jaar in de provincie Limburg alleen al 500 verkrachtingen en aanrandingen aangegeven. En dat is simpelweg onaanvaardbaar. En hoewel dit thema steeds meer bespreekbaar wordt, blijft er nog altijd een taboe hangen rond slachtoffers en het spreken over seksueel geweld. Door die schaamte en angst durven de meeste slachtoffers geen aangifte doen, en daarbij worden nog te veel aangiftes geseponeerd. Daarom pleit ik voor een erkend zorgcentrum na seksueel geweld in Limburg. Zo kan een slachtoffer eerst verzorgd en opgevangen worden. Vervolgens kan men onder hetzelfde dak klacht indienen en het nodige bewijsmateriaal verzamelen. De kans op opsporing en veroordeling van de dader wordt daardoor veel groter! Om dit meer onder de aandacht te brengen, bezocht ik onlangs met een journalist het Zorcentrum na Seksueel Geweld in Brussel, waarna een uitgebreid artikel over dit centrum in de krant verscheen. 

Om de loonkloof weg te werken, willen we bedrijven met meer dan 100 werknemers jaarlijks de loonkloof laten publiceren om meer transparantie te creëren. Zo willen we richting een loonbeleid gaan op basis van creativiteit, intelligentie en inzet om iedereen gelijke kansen te geven.

Om de combinatie werken en gezin eenvoudiger te maken, moeten ouders de kans krijgen om gedurende zes tot twaalf maanden ouderschapsverlof te kunnen nemen met behoud van een voldoende hoge uitkering. Hiermee samenhangend zetten we in op meer en betaalbare kinderopvang die beschikbaar is voor iedereen.